Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Ковалів Олександер Іванович

Дата народження: 15 січня 1951 р.
Звання: Заслужений працівник сільського господарства України
Посада: Завідувач Відділу економіки природокористування в агросфері
Вчене звання: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Cайт: www.kovaliv.kiev.ua
YouTube – канал: Oleksander Kovaliv

Попередні посади:

1974 – 1977  Інженер-землевпорядник Івано-Франківського філіалу інституту «Укрземпроект»;

1977 – 1980 Головний інженер-землевпорядник районного управління сільського господарства Городенківського райвиконкому;

1980 – 1992  Головний інженер-інспектор, Начальник відділу – головний державний інспектор  по використанню і охороні земель Івано-Франківського облвиконкому, начальника управління земельних ресурсів і природокористування Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів;

1992 – 1993 Директор Івано-Франківського центру геодезії, кадастру та геоінформаційних систем УкрАГП Головного управління геодезії картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України;

1993 – 1994 Завідувач відділу земельних відносин та природокористування Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів;

1994 – 1998 Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та розвитку сільського господарства Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів;

1999 – 2000 Начальник Відділу з питань ринкових відносин і контрою Головного управління сільського господарства Івано-Франківської облдержадміністрації;

2000 – 2011 Начальник Відділу врегулювання земельних відносин, начальник Управління стратегії та методології Департаменту реформування сільського господарства, заступник директора Департаменту врегулювання відносин власності, директор Департаменту розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики України.

Наукова діяльність:

Олександер Ковалів розпочав наукову діяльність одночасно із навчанням в Львівському сільськогосподарському інституті (ЛСГІ) на землевпорядному факультеті.  Підчас навчання стаціонарно працював на посаді техніка-землевпорядника (1971-1974) по сумісництву в науково-дослідному секторі землевпорядної експедиції ЛСГІ. Був головою наукового студентського товариства факультету, Виконав (1971-1972) науково-дослідні роботи (польові роботи – підчас літніх канікул) топографо-геодезичного знімання в масштабі 1:5000 на площі 2155 га (основна частина території землекористування колгоспу «Беруінца» с .Кожушна Страшенський р-н, Молдавська РСР) із обґрунтуванням та прив’язкою меж господарства до державної системи координат (вперше) як завершальний етап фіксації втілюваного проекту впорядкування багаторічних насаджень і організації території в умовах складного рельєфу Кодової зони Молдавії при проведенні реконструкції виноградників (супроводжували проект проф. Негруля А.М. та вчені ВАСГНІЛ (Колесников В.А, Колеснєв С.Г. і Никифоров М.А.). Із врахуванням набутого досвіду було виконано (1973-1974) підготовчі й проектні науково обґрунтовані землевпорядні роботи (польові – підчас літніх канікул) – з протиерозійної організації території (площа понад 3 тис. га агоролісоландшафтів Лісостепової зони) колгоспу ім. Кірова (с. Селище) Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.

Досвід творчої науково-практичної роботи також в Івано-Франківському філіалі ін-ту «Укрземпроект» впродовж 1974-1976 рр., у тому числі з науково-обґрунтованого землевпорядного проектування у Надвірнянському, Калуському та Галицькому районах, дозволив призначити Коваліва О.І. головним інженером-землевпорядником районного управління сільського господарства Городенківського райвиконкому. Як досвідчений молодий науковець, він отримав можливість у 1977-1980 рр. організувати та виконати за участю спеціалістів філіалу ін-ту ввесь комплекс науково обґрунтованих землевпорядних робіт в усіх господарствах Городенківського району, що стало «передовим досвідом» та однією із підстав для переведення Коваліва О.І. – на керівну роботу в область.

Під його керівництвом і за безпосередньої участі було розроблено (1983-1987) – вперше в Україні (в співавторстві) наукове теоретико-методичне обґрунтування проектування та створення ґрунтоводоохоронних інженерно-біологічних комплексів в межах окремих водозборів і господарств (видано ряд науково-практичних рекомендацій). Втілено дані розробки через науково-обґрунтовані проекти землеустрою за участі спеціалістів філіалу ін-ту «Укрземпроект» – в Рогатинському і Галицькому районах Івано-Франківської обл. На цій базі впродовж 1987-1990 років було розроблено (спеціалістами Центрального Інститут «Укрземпроект» за участю автора) Генеральну схему ґрунтоводоохоронних заходів і комплексного водо регулювання Івано-Франківської обл. в розрізі районів, а також ТЕО басейну річки Чорнява.

З ініціативи і за безпосередньої участь Коваліва О.І. виграно українсько-канадський пілотний проект (1992) – зі створення науково-експериментальної кадастрової і реєстраційної системи на прикладі Косівського району  Івано-Франківської області, який розташований у гірській та рівнинній місцевості з важливими й унікальними даними та особливостями для апробації й комплексного та перспективного вирішення поставлених завдань на світовому рівні (вартість майже 2.5 млн канадських доларів як безповоротна допомога Україні). Задля цього у 1992 р. також було створено спеціалізований Івано-Франківський центр геодезії, кадастру та геоінформаційних систем у складі організацій Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, директором якого став досвідчений науковець і автор інноваційного міжнародного співробітництва – Олександер Ковалів. Нажаль, реалізація даного проекту розпочалася за активної участі автора ідеї (Коваліва О.І.), – лише з 01.01.1995 р. – після обрання Коваліва О.І. депутатом обласної ради та вдалого візиту до Канади – Президента України Леоніда Кучми, – і успішно закінчилася 01.08.1996 р.

Підчас роботи в Мінагрополітики України (2000-2011) – Олександер Ковалів як кандидат економічних наук постійно приймав активну участь в науково-технічному супроводі і підготовці концепцій, програм, конкретних заходів, а також в роботі експертних комісій з питань врегулювання земельних і майнових відносин в АПК, розвитку сільських територій та інших урядових структур. Був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Інституту «Укрземпроект» впродовж 2005-2007 років.

З лютого 2011 р. – завідувач Відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інститут агроекології і природокористування НААН України. Важливо, що Ковалів О.І. розпочинав наукову діяльність в цьому ж Інституті (з 04.1994 – до 11.1995)  за сумісництвом – старшим науковим співробітником Прикарпатського відділу Інституту агроекології та біотехнології УААН (правонаступник).

25 січня 2013 року – рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно  (на підставі рішення Вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН (Протокол  № 7 від 05. 10. 2012 р.) – вчене звання – Старший науковий співробітник із спеціальності 08.00.03: економіка та управління національним господарством.

Був член спеціалізованої вченої ради (вченим секретарем) із захисту кандидатських дисертацій Інституту агроекології і природокористування НААН (2014-2016 рр.).

Олександер Ковалів завершив власні багаторічні наукові дослідження щодо нової парадигми звершення земельної реформи в Україні, матеріали якої викладено в одноосібній монографії, яку було одноголосно схвалено і рекомендовано до друку Вченою радою Інституту агроекології і природокористування НААН 19 квітня2016 р. (протокол № 3) і підписано до друку 10.05.2019 р. [Олександер Ковалів/ Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма^ монографія / О.І. Ковалів. – К.: ДІА. 2016. – 416 с.].

На цій базі підготовлено і успішно захищено, в спеціалізованої вченій раді із захисту докторських дисертацій Інституту агроекології і природокористування НААН, докторську дисертацію: «Інституціональне забезпечення звершення земельної реформи в Україні» – за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України – 28.02.2017).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Інституту агроекології і природокористування НААН (2018-2020 рр.).

Основні науково-дослідні роботи за плановим завданням Інституту агроекології і природокористування НААН, які виконав (керував чи прийняв участь) Ковалів О.І., зокрема:

Розробити методичні підходи та інструментарій щодо створення і трансферу інновацій у сфері агроекології (2011-2013) № ДР 0111U003542.

Розробити науково-методичні підходи щодо інноваційного забезпечення сталого розвитку агропромислового виробництва (2011-2013) № ДР 0111U003541.

Розробити науково-методичні основи економічної оцінки інноваційного забезпечення екосистемних послуг в аграрному секторі (2014-2018)  ДР №0116u000701.

Організаційно-економічні засади еколого-збалансованого аграрного виробництва (2018-2020)  №ДР 0116U003298.

Оцінка економіко-правових аспектів користування природними об’єктами права власності Українського народу (2020) № ДР 0119U001089.

З’ясування головної неврегульованої в Україні передумови погіршення якісного стану природних об’єктів в агросфері» (2020) № ДР 0120U000146.

ВІДЕОРОЗПОВІДІ (лекції)

станом на 5 травня 2020 року

Олександер Ковалів (Oleksander Kovaliv)

Науковий ступінь:  доктор економічних наук за спеціальністю – Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища

Вчене звання: старший науковий співробітник із спеціальності – Економіка та управління національним господарством

Посада:Завідувач відділу економіки природокористування в агросфері Інституту агроекології та природокористування НААН

E-mail: okovaliv@ukr.net   Веб-сайт:  www.kovaliv.kiev.ua

Олександер Ковалів, заслужений працівник сільського господарства України, професійний експерт-дорадник у галузі земельних відносин, землеустрою, землевпорядкування, економіки природокористування, охорони довкілля та розвитку сільських територій, автор наукової монографії «Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма». Пройшов фахові стажування в Швеції (1994) та США (1997).

Науково-практичні  відео розповіді (лекції)

Щоб громадяни взнали правду про стан земельних реформувань в Україні та про розроблені пропозиції виходу із земельної халепи, прийнято участь (2017) в телевізійному марафоні (у трьох частинах).

СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 1)
СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 2)
СЕКРЕТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ – ВІД КОВАЛІВА (частина 3)
Розбудова сильної правової держави може відбутися лише за умов повноцінної імплементації Конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів як природних об’єктів права власності Українського народу – основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави…
Про деякі особливості й чинники «Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма» я розповів 23 жовтня 2018 року на зустрічі в Товаристві «Знання» України
В серпні 2019 року було запрошено в Івано-Франківськ на телебачення ТРК РАІ, щоб почути “Новий погляд на земельну реформу – Олександера Ковалів – для земляків”
Новий погляд на земельну реформу – Олександера Ковалів – для земляків на ПРИКАРПАТТІ
Оскільки, багато «вболівальників» за подальшу долю української землі, як правило (свідомо чи ні), заговорювали і заколисували інформаційний простір гібридною напівправдою, формуючи антиконституційні суспільно-політичні настрої серед українців, виникла потреба прямого спілкування…
Для цього було відкрито канал Oleksander Kovaliv на YouTube
Рекомендовано ПІДПИСАТИСЯ на каналі – Олександера Коваліва
ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА – ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 1-2020
В чому ж – ЗЕМЕЛЬНА БРЕХНЯ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 2-2020
ЗЕМЕЛЯ ЯК ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ – НЕ ПРОДАЄТЬСЯ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 3-2020
НАЦІОНАЛЬНА ЗЕМЕЛЬНА КОМОРА УКРАЇНИ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 4-2020
Два мільйони доларів, а не – два гектари землі.. ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 5-2020
ВЛАСНИК ЗЕМЕЛЬНОЇ МЕЖІ (ділянки) – ВІДПОВІДАЄ… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 6-202
СЕНСАЦІЙНУ ЗЕМЕЛЬНУ ЗАЯВУ – ЗРОБИВ ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК – Олександер Ковалів
НА ЯКУ Ж ЗЕМЛЮ?… НАСПРАВДІ — НАБУВАЄТЬСЯ ПРАВО… ЗЕМЕЛЬНА ПРАВДА ВІД ОЛЕКСАНДЕРА КОВАЛІВА – 7-2020
[/su_tab]

Науково-практичні публікації

в загальнонаціональній пресі за останні 5 років

Олександер Ковалів (Oleksander Kovaliv)

Науковий ступінь:  доктор економічних наук за спеціальністю – Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища

Вчене звання: старший науковий співробітник із спеціальності – Економіка та управління національним господарством

Посада: Завідувач відділу економіки природокористування в агросфері Інституту агроекології та природокористування НААН

Email: okovaliv@ukr.net     Веб-сайт:  www.kovaliv.kiev.ua

   Олександер Ковалів – заслужений працівник сільського господарства України, професійний експерт-дорадник у галузі земельних відносин, землеустрою, землевпорядкування, економіки природокористування, охорони довкілля та розвитку сільських територій, автор наукової монографії «Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма». Пройшов фахові стажування в Швеції (1994) та США (1997)

Науково-практичні популярні статті для громадського обговорення

із впровадження: «Нової парадигми звершення земельної реформи в Україні», опублікованих в загальнонаціональній пресі України у 2014-2020 рока

З метою залучення широких кіл громадськості, в тому числі небайдужих політиків, науковців і вчених до покращення стану державотворення в частині врегулювання земельних відносин і природокористування в Україні, особливо після «Революції гідності», мною було висвітлено публічно дану проблематики на шпальтах загальнонаціональної преси, зокрема:

Урядовий кур’єр

Повноваження ресурсами приростають – 08 лип. 2014.

Конституція оминула чорноземи – 25 берез. 2015.

У кого земля – у того влада! – 07 верес.  2017.

Дзеркало тижня

Земельний диявол. Як зняти прокляття із земельної реформи – 23-30 верес. 2017.

Із «земельною гранатою» в руці. Чи є рецепт виходу із земельної кризи?  – 27 жовт. – 3 лист. 2017.

Сутність земельного капіталу  – 9 – 15 груд. 2017.

Фермер спить, а земля родить. Чи нестиме «земельна» курка золоті яйця?  – 3 – 9 лют. 2018.

Баланс «земельних» інтересів  – 14 – 20 квіт. 2018.

Золоте правило земельної реформи: «сім разів відміряти, а один раз відрізати!..». – 26 трав. – 1 черв. 2018.

Тайни реформування «лісових відносин» в Україні – 14 лип. – 20 лип. 2018.

Партій багато, земля одна.  – 13 лип. – 19 лип. 2019.

День

Українці мільйонери / О.І. Ковалів // День. – 5 липня 2018.

Українське… «Ельдорадо» / О.І. Ковалів // День. – 7-8 вересня 2018.

Земля зробить українців багатими, якщо… / О.І. Ковалів // День. – 10 жовтня 2018.

Освоєння «цілини»…. / О.І. Ковалів // День. – 13 листопада 2018.

Земельна реформа — це не ринок паїв… – 4 грудня 2018.

Не продається! / О.І. Ковалів // День.– 9 січня 2019.

У кого земля – у того влада! / О.І. Ковалів // День. – 31 січня 2019.

«Нові курси…» – старі схеми… / О.І. Ковалів // День. – 27 лютого 2019.

«Зелений» ринок землі – може «почорніти»… / О.І. Ковалів // День. – 7 серпня 2019. – № 140 – С. 8.

Гібридна «земельна» війна / О.І. Ковалів // День. – 6-7 вересня 2019. – № 161-162 – С. 10.

Земельна реформа і конституційний прагматизм / О.І. Ковалів // День. – 1 жовтня 2019. – № 178 – С. 8-9.

Не спрощуйте, пане Президенте! / О.І. Ковалів // День. – 13 листопада 2019. – № 208 – С. 9.

Як стати власником? Покрокова інструкція / О.І. Ковалів // День. – 14 січня 2020. – № 4 – С. 8-9.

Як стати власником? Покрокова інструкція / О.І. Ковалів // День. – 13 січня 2020. – № 178 – С. 8-9.

Шість основ «конституційного прагматизму» / О.І. Ковалів // День. – 20 лютого 2020. – № 31 – С. 8-9.

«Ринок», який порушить Конституцію / О.І. Ковалів // День. – 30 квітня 2020. – № 79 – С. 8.