тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

1 жовтня 2019 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулася установча зустріч дирекції і науково-професорського складу Інституту з аспірантами і докторантами 1 року навчання.

З вітальним словом виступили: директор Інституту, д.е.н., д.с.-г.н., академік НААН Орест Іванович Фурдичко, заступник директора з наукової роботи, д.с.-г.н. Олена Сергіївна Дем’янюк, заступник директора з наукової роботи та інноваційної розвитку, к.е.н. Марія Ярославівна Височанська.

Знаним вченим Миколою Івановичем Волошиним була прочитана настановча лекція щодо методології організації наукових досліджень з ґрунтовними пропозиціями правильності вибору теми дослідження, формування робочої гіпотези, мети і завдань досліджень, формування предмету і об’єкту досліджень, підбору правильних методик проведення досліджень, пошуку наукової новизни у роботі.

Національна академія аграрних наук України розглянула пропозицію Інституту агроекології і природокористування НААН щодо підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, і дала згоду на зарахування до очної аспірантури установи за денною формою навчання: Коваля Андрія Олексійовича (051 – економіка); за вечірньою формою навчання: Ходиня Ореста Борисовича (101 – екологія), Адамович Інну Володимирівну (051 – економіка), Христецьку Марію Володимирівну (101 – екологія), Мартиненка Василя Валентиновича (201 – агрономія) в рахунок плану прийому та обсягів фінансування установи на 2019 рік. Заочної аспірантури інституту на умовах контракту із замовником – Поляка

Юрія Петровича (051 – економіка), Бондаря Володимира Нальковича (051 – економіка), Яремко Галину Василівну (051 – економіка)

Також Академія дала згоду на зарахування до докторантури інституту за очною (денною) формою навчання – Нагорнюк Оксану Миколаївну, за спеціальністю 101 – Екологія, в рахунок плану прийому та обсягів фінансування установи на 2019 рік та Симочко Людмилу Юріївну (101 – Екологія) за рахунок недобору в докторантуру наукових установ мережі НААН набору 2019 року.

Зі словами підтримки і настанови на успішну роботу виступили професори Інституту, наукові керівники і консультанти: д.е.н., чден-кор. НААН Дребот О.І., д.б.н. Коніщу В.В, д.е.н. Ковалів О.І., д.с.-.н. Палапа Н.В. та ін.

Директор Інституту, академік НААН О.І.Фурдичко, урочисто вручив вступникам посвідчення аспірантів і докторантів Інституту агроекології і природокористування НААН Украни.