Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НМЦ «АГРОЕКОЛОГІЯ»

30 червня 2022 року відбулося засідання Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Агроекологія» Інституту агроекології і природокористування НААН.

Засідання відкрила голова Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Агроекологія», директор Інституту, доктор економічних наук, професор, академік НААН Оксана ДРЕБОТ, яка привітала членів ради з робочим засіданням та побажала мирного неба всім, гарного настрою, доброго тихого дня та Божого благословення!

У роботі Координаційно-методичної ради взяли участь: в.о. академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства доктор економічних наук, професор Андрій Гуторов, заступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства доктор економічних наук Максим КРОПИВКО, заступник академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації доктор біологічних наук Лілія ЯНСЕ, провідні вчені Інституту агроекології і природокористування НААН та установ-співвиконавців.

У вступній промові голова засідання Оксана ДРЕБОТ зазначила, що Інститут агроекології і природокористування НААН на період 2021-2025 рр. є єдиною науково-дослідною установою в системі Національної академії аграрних наук України, яка координує чотири програми наукових досліджень НААН та спільно з співвиконавцями продовжує наукові дослідження над вирішенням екологічних проблем агропромислового виробництва, раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища за ПНД «Екологічна безпека агросфери», «Агрокосмос», «Економіка природокористування» та «Ефіроолійні, лікарські та пряно-ароматичні рослини».

На засіданні Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру «Агроекологія» наукову доповідь на тему «Розробка та адаптація методу аерофотозйомки для перевірки наявності ерозійно деградованих земель» представив Максим СОЛОХА, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації та метрології Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського НААН». Жвава наукова дискусія привнесла нові бачення, напрямки та перспективи використання дистанційних засобів збору інформації в майбутні науково-дослідні роботи з питань реабілітації та рекультивації порушених, деградованих земель внаслідок російської агресії та повномасштабної війни на теренах України.

Координаційно-методична рада НМЦ «Агроекологія» продовжила свою роботу з розгляду результатів виконання завдань фундаментальних і прикладних досліджень за перше півріччя 2022 р. з виконання ПНД НААН 6. «Екологічна безпека агросфери», 7. «Агрокосмос», 37 «Економіка природокористування» та 28. «Ефіроолійні, лікарські та пряно-ароматичні рослини». Під час заслуховування звітів основну увагу було приділено проблемним питанням виконання запланованих науково-дослідних робіт, які виникли внаслідок масштабного вторгнення  росії на територію України та зменшення фінансування.