тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У І МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІІ “Vin Smart Eco” Україна, м. Вінниця, 16–18 травня, 2019.

Метою І науково-практичної конференції “Vin Smart Eco” є зустріч фахівців з питань екології, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, освіти для сталого розвитку, пошуку спільних науково-методичних і практичних підходів, інженерних шляхів вирішення екологічних проблем України та Європи, обміну ідеями і досвідом, обговорення тенденцій і перспектив розвитку цієї галузі науки, освіти і практики в контексті реалізації цілей стратегії сталого розвитку, встановлення плідних взаємовигідних контактів, заохочення талановитої студентської молоді і аспірантів до наукового пошуку в екологічних і природоохоронних дослідженнях. Для цього організатори конференції запрошують науковців, освітян, громадських діячів, фахівців-екологів державних департаментів, інспекцій, управлінь, експертів в галузі екологічної безпеки, студентів, аспірантів, бізнесменів та всіх тих, кому небайдужа доля захисту середовища в Україні, Європі та планеті загалом.

Регламент – пленарні виступи – до 10-15 хв., секційні виступи – до 7 хв. (з використанням будь-яких ілюстративних матеріалів – презентації Power Point, Adobe Acrobat, плакати, фолії тощо), стендові доповіді – на плакатах. Презентацію записати на електронний диск або на флешку у форматі презентації Adobe Acrobat або Microsoft Office PowerPoint 2003 для відтворення на мультимедійному проекторі. Доповідачів просимо заздалегідь ретельно підготувати доповіді і врахувати, що регламент буде чітко дотримуватись.

Наукові напрями роботи конференції

 1. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Цілі сталого розвитку. Розробка і впровадження екологічних інновацій у системі сталого розвитку. Регіональна екологічна політика і менеджмент. Екологічний туризм в контексті сталого розвитку.
 2. Теоретико-методологічні засади вирішення екологічних проблем. Проблеми і перспективи транскордонної співпраці у вирішенні екологічних проблем.
 3. Проблеми збереження біотичного і ландшафтного різноманіття. Заповідна справа. Формування та реалізація екологічної мережі. Збалансоване природокористання.
 4. Природні і антропогенні зміни компонентів довкілля: надр, ґрунтового покриву, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, біоти. Моніторинг природних і антропогенних екосистем. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Геоінформаційні системи і технології. Екологічний аудит, маркетинг, менеджмент. Системний аналіз та оцінка ризику.
 5. Розробка сучасних екологічних технологій та інженерних засобів захисту довкілля. Інноваційні природоохоронні технології. Технології підвищення родючості ґрунтів, ефективності використання води, енергії, матеріалів, сировини. Органічне землеробство та екологічно чисті продукти. Екологічна безпека України для ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і військового характеру та прогнозування ризиків в контексті сталого розвитку.
 6. Хімія довкілля і екотоксикологія. Екологія людини і екотрофологія. Екологія міського середовища.
 7. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки. Інтегроване управління водними ресурсами. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно безпечний транспорт.
 8. Соціально-екологічні, еколого-етичні та психолого-педагогічні проблеми в екологічній освіті, культурі і вихованні для сталого розвитку. Правничі аспекти природокористання.
 9. Партнерство освіти, науки, бізнесу, громадських організацій та державних інституцій у вирішенні регіональних екологічних проблем.

Умови участі в конференції та публікації матеріалів

 1. Форма участі в конференції: очна/заочна.
 2. Заявки на участь у конференції просимо надсилати до 104.2019 р. на електронну адресу: vin.ecolog@gmail.com
 3. Матеріали доповіді, сканована копія квитанції про сплату оргвнеску та заявка надсилаються в електронному вигляді не пізніше 30.04.2019 р. на електронну адресу: vin.ecolog@gmail.com
 4. Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська.

 Надіслані матеріали вважаються прийнятими при умові отримання листа-підтвердження на Вашу електронну пошту від оргкомітету.

Важливі дати конференції

Останній термін подання матеріалів та сплати організаційного внеску – 30 квітня 2019 року

Контактні особи

Мудрак Олександр Васильович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук

КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”

+38 (097) 345-82-14

Кафедра екології, природничих та математичних наук: (0432) 55-65-72

Нагорнюк Оксана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент,

доцент кафедри екології, природничих та математичних наук

КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”

+38 (098) 019–37–95; +38 (093) 273–34–53;

Буренко Аліна Леонідіївна, керівник спеціальності 101 “Екологія”

кафедри екології, природничих та математичних наук

КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”

+38 (096) 034–95–04;

Кузьменко Наталія Олегівна, лаборант

кафедри екології, природничих та математичних наук

КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”

+38 (097) 268–48–17;

E-mail: vin.ecolog@gmail.com;  alina.burenko9210@gmail.com

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАПРОШЕННЯ