тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

21 грудня 2018 року Національна академія аграрних наук України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут агроекології і природокористування, ВГО «Асоціація агроекологів України»ПРОВОДЯТЬ ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ» 
До участі у конференції запрошуються науковці, представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших підприємств і організацій, діяльність яких дотична до порушених на конференції проблем.
Напрями роботи конференції:

 • Сучасний стан та традиції природокористування в Україні;
 • Інноваційні механізми управління природними ресурсами;
 • Інновації в сфері охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування;
 • Перспективи формування збалансованої системи природокористування;
 • Інвестиційно-інноваційне забезпечення збалансованого природокористування.

Форма проведення – заочна

Конференція відбудеться 21 грудня 2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, б. 12, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.

Контакти:
Гулінчук Роман Михайлович, т. (097) 222-03-41
E-mail: nature@agroeco.org.ua
Адреса: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, б. 12, Оргкомітет конференції

В рамках конференції плануються пленарні та секційні доповіді.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Програма конференції і тематика секцій будуть формуватися на основі заявлених доповідей. Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей до початку роботи конференції.
Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 05 грудня 2018 року надіслати заявку та тези доповіді на електронну адресу: nature@agroeco.org.ua
Правила оформлення тез доповідей та умови їх подання

 1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 2-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
 2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.
 3. Тези доповіді мають бути побудовані у такий спосіб (дивіться зразок):

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – (12 кегль), у правому верхньому кутку;
– назва тез – великими літерами (14 кегль), у центрі;
– текст:  шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – одинарний (1);
– список використаних джерел: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 12, інтервал – одинарний (1), абзацний відступ – 1 см.

 1. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 кегль, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати у центрі з нумерацію у правому краю. Для набору формул використовувати редактор формул МS Equation3.0. Забороняється використовувати скановані об’єкти!
 2. Список використаних джерел наводиться наприкінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом (наприклад [2, с. 15]).

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесені редакційні правки.

 1. Кількість співавторів не повинно перевищувати трьох осіб.
 2. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.
 3. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано Запрошення для участі у конференції.

 
Зразок оформлення тез доповід

 
Петренко І.О.
к.е.н., с.н.с.
Інститут агроекології і природокористування НААН
м. Київ

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

[Текст]

Список використаних джерел

 1. Петренко І.О. Інструменти економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі // АгроСвіт. № 3. С. 15–21.

 
Заявка на участь у конференції
(надсилається обов’язково!)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Науковий ступінь, вчене звання, місце роботи.
 3. Планую (обов’язково вказати номер секції):

– тільки друкування тез.

 1. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail.
 2. Назва тез доповіді.

Організаційний внесок

Для відшкодування витрат пов’язаних з підготовкою збірника матеріалів конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 140 гривень.
Кошти перераховуються на:
р/р 26007052711248 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300711
Одержувач платежу:
ТОВ «Екоінвестком», ЄДРПОУ 37716239.
Призначення платежу: за публікацію матеріалів конференції за ПІБ.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ