Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВСТУПНА КАМПАНІЯ ДО АСПІРАНТУРИ Інституту агроекології і природокористування НААН у 2023 році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023р. №276 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році», Вченою радою Інституту агроекології і природокористування НААН (ІАП НААН) було затверджено «Правила прийому на навчання до аспірантури ІАП НААН в 2023 році».

(https://agroeco.org.ua/wp-content/uploads/PospGraduate/pravyla_pryomu_phd.pdf )

 

Підготовка докторів філософії в Інституті агроекології і природокористування НААН здійснюється за 3-ма освітньо-науковими програмами: 

 

Шифр, код Найменування спеціальності Освітньо-наукова програма
05

Соціальні та поведінкові науки

051

ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА 

10

Природничі науки

101

ЕКОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЯ

20

Аграрні науки та продовольство

201

АГРОНОМІЯ

АГРОНОМІЯ

 

 

ЕТАПИ ТА СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Початок прийому заяв і документів 10.07.2023
Закінчення прийому заяв і документів 04.08.2023
Терміни проведення вступних іспитів 07.08.2023 – 01.09.2023
Терміни зарахування вступників до 01.10.2023
Початок навчання в аспірантурі 01.10.2023

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ВСТУПНИК ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ІАП НААН:

– заяву на ім’я директора наукової установи;

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

– 2 кольорові фотокартки розміром 3×4;

– медичну довідку за формою згідно чинним законодавством;

– копію паспорта (ID – картки) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (1 екз.);

– засвідчену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти (на основі освітнього ступеня «магістр»/освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») (1 екз.);

– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (наукова робота обсягом 15-20 стор., підготовлена вступником до аспірантури, в якій обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо).

  • список опублікованих наукових праць і винаходів з вказаними DOI та посиланнями, копії опублікованих статей/тез (за наявності);
  • рекомендацію Вченої ради наукової установи / закладу вищої освіти (за наявності);
  • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
  • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень не нижче В2 (за наявності);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 

Оригінали паспорту та диплому про вищу освіту вступники пред’являють особисто.