Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

РОЗПОЧАТО ВСТУПНУ КАМПАНІЮ ДО ДОКТОРАНТУРИ Інституту агроекології і природокористування НААН у 2023 році

Вченою радою Інституту агроекології і природокористування НААН (ІАП НААН) затверджено «Правила прийому на навчання до докторантури ІАП НААН в 2023 році».

(https://agroeco.org.ua/wp-content/uploads/PospGraduate/pravyla_pryomu_doc.pdf)

 

Прийом на навчання до докторантури Інституту проводиться на наступні спеціальності (галузі знань): 051 – Економіка (05 – Соціальні та поведінкові науки); 101 – Екологія (10 – Природничі науки); 201 – Агрономія (20 – Аграрні науки та продовольство)

 

ЕТАПИ ТА СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Початок прийому заяв і документів 10.04.2023
Закінчення прийому заяв і документів 19.04.2023
Терміни зарахування вступників до 01.05.2023
Початок навчання в докторантурі 01.05.2023

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ВСТУПНИК ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ІАП НААН:

– заяву на ім’я директора Інституту;

– витяг з протоколу засідання структурного підрозділу щодо заслуховування розгорнутої пропозиції, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

– 2 кольорові фотокартки розміром 3×4;

– список опублікованих наукових праць і винаходів;

– медичну довідку про стан здоров’я;

– засвідчену копію диплома доктора філософії (кандидата наук) (1 екз);

– копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (1 екз);

– розгорнутий план дисертації або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

Оригінали паспорту та диплома доктора філософії (кандидата наук) вступники пред’являють особисто.