тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Науково-практичний семінар

«Формування ринку органічної продукції в Україні»

в рамках ХХХ Міжнародної Агропромислової Виставки «АГРО-2018»

Організатор Інститут агроекології і природокористування НААН

Модератор – д.е.н., с.н.с. Шкуратов О.І.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Відкриття науково-практичного семінару. Вступне слово.

 ФУРДИЧКО О.І. –академік НААН, проф., д.е.н. і д.с.-г.н., директор Інституту агроекології і природокористування НААН

  1. Перспективи та проблеми розвитку органічного виробництва України

МОКЛЯЧУК Л.І. – д.с.-г.н., професор, завідувач відділу екотоксикології Інституту агроекології і природокористування НААН

  1. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні

ВДОВИЧЕНКО А.В. – к.с.-г.н., директор з виробництва продукції органічного рослинництва ПСП ім. Т.Г. Шевченка

  1. Інноваційні розробки Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН у технологіях вирощування органічної продукції

            МОСКАЛЕНКО А.М. – д.е.н., професор, заступник директора Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

  1. Роль кооперації у розвитку органічного ринку України

ЗІНОВЧУК Н.В. д.е.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту Інституту агроекології і природокористування НААН

  1. Органічна продукція птахівництва. Обізнаність споживача, попит та пропозиція

КУЧЕРУК М.Д. – к.вет.н., старший викладач кафедри гігієни та санітарії тварин

ім. проф. А.К. Скороходька НУБіП України

 Технології вирощування лікарських рослин в умовах органічного виробництва

ПРИВЕДЕНЮК Н.В. – к.с.-г.н., завідувач відділом технології вирощування лікарських рослин ДСЛР ІАП НААН

  1. Симбіотична азотфіксація в технологіях органічного землеробства

БРОВКО І.С. – к.б.н., завідувач лабораторії екології мікроорганізмів Інституту агроекології і природокористування НААН

Регламент виступу – 15-20 хв.

 

Обговорення

Підведення підсумків