тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

world-conference-concept13 листопада 2016 року в Інституті агроекології і природокористування НААН відбудеться конференція “ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОСФЕРІ”

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Вироблення стратегії та тактики щодо забезпечення продовольчої безпеки країни та збалансованого розвитку агросфери.

ТЕМАТИКА І НАПРЯМИ КОНФЕРенЦІЇ

1. Еколого-економічні проблеми збалансованого розвитку агросфери

Екологобезпечне використання природних ресурсів, екологізація сільськогосподарського виробництва, економіка природокористування, ефективність використання природних ресурсів, розвиток організаційно-правових форм господарювання

2. Соціально-економічні проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки

Запровадження рентних відносин в аграрному секторі економіки, особливості формування ринку земель, вирішення продовольчої безпеки, землевпорядкування територій, експорт та імпорт сільгоспродукції, вплив глобальних кліматичних змін на сільгоспвиробництво.

ІНФОРМАЦІЯ До ВІДОМА:

  • У рамках конференції плануються пленарні та секційні доповіді.
  • Програма конференції та тематика секцій будуть формуватися на основі заявлених доповідей.
  • Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 16 жовтня 2016 року надіслати реєстраційну форму, статті, а також копію квитанції про оплату на  електронну адресу:
  • Організаційний внесок 160 грн.

ТЕХНІЧНА ІФОРМАЦІЯ:

  • Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
  • Тривалість доповіді – до 15-20 хвилин.
  • Тривалість повідомлення – 5-7 хвилин.

Пленарні доповіді за умови їх відповідності встановленим вимогам до наукових фахових видань та наявності не менше 5-8 сторінок ординарного тексту, а також дотримання авторами додаткових вимог встановлених редколегією відповідного журналу щодо оформлення будуть опубліковані у фахових виданнях «Агроекологічний журнал» та «Збалансоване природокористування». Збірник матеріалів буде видано до початку конференції.

Реквізити для перерахунку оргвнеску:

Організаційний внесок просимо надсилати до  23 жовтня 2016 р. поштовим переказом на адресу:

03143, м. Київ,

вул. Метрологічна, 12,

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Гулінчук Роман Михайлович

КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Реєстрація і подання назви доповіді

до 16 жовтня 2016 р.

Подання повного тексту доповіді

до 23 жовтня 2016 р.

День проведення конференції

3 листопада 2016 р.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 16 жовтня 2016 року надіслати реєстраційну форму, статті, а також копію квитанції про оплату на  електронну адресу: iap.konf@ukr.net

Організаційний внесок 160 грн.

САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Організаційний комітет:

(044) 526-06-38 – Будзяк Василь Миронович

(044) 526-33-36 – Шкуратов Олексій Іванович

(097) 222-03-41 –Гулінчук Роман Михайлович

ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

INVITATION TO THE CONFERENCE