Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Повідомляє про формування чергового випуску журналу (№4, 2021 р.)

Шановні колеги!

 

Редакційна колегія

наукового фахового видання Інституту агроекології і природокористування НААН України

«АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ» / «AGROECOLOGICAL JOURNAL»

повідомляє про формування чергового випуску журналу (№4, 2021 р.) та продовження термінів подання статей до 25.10.2021 р.

 

До журналу приймаються оригінальні статті, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані. У журналі публікуються закінчені експериментальні і дослідні роботи, а також оглядові статті, які раніше не були надруковані за наступними напрямками: актуальні проблеми екології, аграрні науки і продовольство, біологічні науки, економічні науки, лісове господарство, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

 

Для публікації статті у збірнику необхідно подати:

 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, виконаний у редакторі MS Word.

Електронна адреса:

innashum27@gmail.com – відповідальний секретар.

 1. Відомості про автора (-ів) (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження, контактні телефони, адреса електронної пошти, а також відомості про рецензента статті) українською і англійською мовами.
 2. Рецензію доктора або кандидата наук у певній галузі знань (з підписом, завіреним печаткою установи).
 3. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті).

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у журналі.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті готується та подається у вигляді файлу, створеного за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Файли називати тільки за таким зразком: Слободяник_Стаття_укр, Слободяник_Відомості про автора, Слободяник_Оплата.

Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,2 см.

При оформленні статті не використовувати стилі тексту. Слова друкувати без переносів. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

 • для заголовка статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, прописний;
 • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, ключових слів, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman – 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5.

Усі нетекстові об’єкти створювати за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word.

Усі формули мають бути виконані у редакторі MS Eguaition. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках з правого краю границі тексту.

Таблиці мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Обов’язково повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення у назві таблиць не дозволяється.

Графіки мають бути виконані в Microsoft Office Excel. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Times New Roman – 12 пт. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання.

У журналі друкуються ілюстрації чорно-білого або сірого кольору.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень або надавати оригінали.

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.
 2. Назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери).
 3. Прізвище автора (-ів), ініціали (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирним).
 4. Шановні колеги!Редакційна колегіянаукового фахового видання Інституту агроекології і природокористування НААН України«АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ» / «AGROECOLOGICAL JOURNAL»

  повідомляє про формування чергового випуску журналу (№4, 2021 р.) та продовження термінів подання статей до 25.10.2021 р.

   

  До журналу приймаються оригінальні статті, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані. У журналі публікуються закінчені експериментальні і дослідні роботи, а також оглядові статті, які раніше не були надруковані за наступними напрямками: актуальні проблеми екології, аграрні науки і продовольство, біологічні науки, економічні науки, лісове господарство, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

   

  Для публікації статті у збірнику необхідно подати:

  1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, виконаний у редакторі MS Word.

  Електронна адреса:

  innashum27@gmail.com – відповідальний секретар.

  1. Відомості про автора (-ів) (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження, контактні телефони, адреса електронної пошти, а також відомості про рецензента статті) українською і англійською мовами.
  2. Рецензію доктора або кандидата наук у певній галузі знань (з підписом, завіреним печаткою установи).
  3. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті).

  Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у журналі.

  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  Електронний варіант статті готується та подається у вигляді файлу, створеного за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Файли називати тільки за таким зразком: Слободяник_Стаття_укр, Слободяник_Відомості про автора, Слободяник_Оплата.

  Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,2 см.

  При оформленні статті не використовувати стилі тексту. Слова друкувати без переносів. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

  Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

  • для заголовка статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, прописний;
  • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, ключових слів, виносок, посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman – 14 пт;
  • міжрядковий інтервал – 1,5.

  Усі нетекстові об’єкти створювати за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word.

  Усі формули мають бути виконані у редакторі MS Eguaition. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках з правого краю границі тексту.

  Таблиці мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Обов’язково повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення у назві таблиць не дозволяється.

  Графіки мають бути виконані в Microsoft Office Excel. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

  Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Times New Roman – 12 пт. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання.

  У журналі друкуються ілюстрації чорно-білого або сірого кольору.

  Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень або надавати оригінали.

  СТРУКТУРА СТАТТІ

  1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.
  2. Назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери).
  3. Прізвище автора (-ів), ініціали (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирним).