тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур», яка відбудеться 25 березня 2020 р. у Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН за адресою: 37535, вул. Покровська, 16А, с. Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., Україна.

Форма участі – дистанційна. Участь у заході безкоштовна.

Наукова програма конференції передбачає роботу за напрямами:

  1. Історія вивчення лікарських рослин;
  2. Ресурсознавство, колекціонування та інтродукція лікарських рослин;
  3. Новітні технології в лікарському рослинництві та їх впровадження;
  4. Генетика, селекція, насінництво та насіннєзнавство лікарських рослин;
  5. Фізіологія лікарських рослин та біотехнології;
  6. Фітохімічні дослідження та використання лікарських рослин;
  7. Екологічні аспекти вирощування лікарських рослин.

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі в конференції

До оргкомітету необхідно надіслати:

– заявку на участь у конференції до 15 березня 2020 р. (за формою, що додається);

– електронну версію статті до 20 березня 2020 р. в форматі .doc., docх., .rtf;

– короткі анотації до статті українською, російською та англійською мовами;

– рецензію або відгук наукового керівника (для аспірантів та студентів за одноосібного авторства).

Статті, що не відповідають вимогам щодо оформлення, темі конференції або відправлені пізніше встановленого терміну, розглядатися і прийматися не будуть.

 Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Наукові статті (від 1 до 5 повних сторінок) подаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Word 2003 в форматі «.doc», «.docх.», «.rtf» (ім’я файлу – прізвище першого автора).

Всі поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Формат А4. Розмір шрифту – 14 пт. Абзацний відступ – 1.25 см, вирівнювання тексту по ширині сторінки, інтервал – 1.0, латинські назви біологічних об’єктів зазначаються курсивом.

На першій сторінці друкують: УДК, назву статті, прізвище і ініціали  автора (авторів), посаду, повну назву установи та ключові слова. Зразок оформлення розміщено на сайті http://dslr-naan.com.ua

Зразок оформлення:

 

УДК 633.88: 631.527

ОЦІНКА ЗРАЗКІВ НАГІДОК

Петренко Р. В., науковий співробітник

Інститут рису НААН, plants@ukr.net

Ключові слова: нагідки, продуктивність, стійкість, флавоноїди.

Текст статті…..

Література

1. Глущенко Л.А. Поширення хвороб лікарських рослин/Л.А. Глущенко//Агроекологічний журнал. – 2013.– №2.–С.91-94

Анотації подаються окремо за прикладом:

Петренко Р.В. ОЦІНКА ЗРАЗКІВ НАГІДОК. Проведена оцінка колекційних зразків…

Петренко Р.В. ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ КАЛЕНДУЛЫ. Проведена оценка коллекционных образцов..

Petrenko R.V. EVALUATION OF SAMPLES OF MARIGOLDS.The evaluation of collection samples..

 Рекомендована структура статті: постановка питання, короткий огляд літератури, стислий виклад методики досліджень, їх результати, висновки та література у порядку згадування.

Обсяг статті від 1 до 5 повних сторінок.

Заявку, статтю, копії рецензії (за зазначених випадків) надсилати електронною поштою на адресу: ukrvilar@ukr.net, тема листа “Конференція-2020”.

Автор несе відповідальність за зміст і достовірність наведеної інформації.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів за ступенем актуальності та відповідності тематиці конференції, їх редагування та скорочення.

Учасникам конференції буде надіслано електронний збірник в форматі PDF на електронну адресу автора або збірник на паперовому носії (вартість 100 грн. + витрати на пересилання) за бажанням.

 

Довідки за телефонами:

050-1627251 – Глущенко Людмила Анатоліївна, заст. директора з наукової роботи ДСЛР ІАП;

095-3055721 – Колосович Микола Петрович, вчений секретар ДСЛР ІАП;

 

Заявка

на участь в роботі: «Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур»

 

Назва установи  
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника  
Посада  
Науковий ступінь, вчене звання  
Науковий керівник (ПІБ)*  
Назва статті  
Назва секції  
Контактний телефон  
Поштова адреса  
Електронна адреса  

 

* Для студентів та аспірантів