тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Стан рослинності, в тому числі озимих культур, за показниками NDVI (MODIS) за період 14-24 листопада 2019 р. за даними http://pekko.geog.umd.edu/usda/

 В середньому по Україні стан рослинності знаходиться на рівні середньо багаторічного (0,44), але дещо нижче в порівнянні  з 2018 р.

Значне коливання спостерігається від особливостей зональних ґрунтово-кліматичних умов.

В зоні Лісостепу спостерігається відхилення умов розвитку рослинності в гіршу сторону в порівнянні з середньо багаторічним та 2018 р. в більшості областей (Черкаська, Київська, Кіровоградська, Сумська , Вінницька), а в Полтавській на середньо багаторічному рівні.

В зоні Степу стан рослинності, в т.ч. озимих культур, знаходиться на рівні середньо багаторічному, або дещо краще за 2018 р.

Умови зволоження ( за даними https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/)

Критичні умови зволоження в посівному шарі (0-5 см) ґрунту спостерігались на 17 листопада 2019 р. в зоні Степу та південного Лісостепу (до 10 мм).

По всій території України спостерігається обмежена доступна волога в кореневмісному шарі ґрунту. Відсоток доступної вологи в ґрунті не перевищує 30%. В центральних областях спостерігається недостатній рівень (до 20%)  доступної вологи. Найгірший стан (до 10%) спостерігається в Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях.

Як приклад більш детальної інформації наведемо графік динаміки зміни відсотка доступної вологи в ґрунті в Одеській області (6,7%). Тобто стан запасів доступної вологи знаходиться на критичному рівні.

З наведеної  інфомації можна попередньо прогнозувати, що урожай озимих культур в 2020 р. буде знаходиться на баготорічному рівні, або дещо нижче рівня 2019 р.

 

О.Тараріко, Т. Ільєнко, Т. Кучма

Лабораторія аерокосмічного зондування Інституту агроекології і природокористування НААН