тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

world-conference-concept1Інститут агроекології і природокористування НААН запрошує на навчання до аспірантури за спеціальностями:

051 – Економіка (05 – Соціальні та поведінкові науки);

101 – Екологія (10 – Природничі науки);

201 – Агрономія (20 – Аграрні науки та продовольство).

Набір до аспірантури на 2016 рік

Інститут агроекології і природокористування НААН запрошує на навчання до аспірантури за спеціальностями:

051 – Економіка (05 – Соціальні та поведінкові науки);

101 – Екологія (10 – Природничі науки);

201 – Агрономія (20 – Аграрні науки та продовольство).

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (якщо третій ступень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

    –   заяву на ім’я директора інституту;

    – особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

    –   2 фотокартки 3х4;

    – список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

    –   дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

    –  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

    – засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

    – рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу  або наукової установи (за наявності);

    – копію паспорта та довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера;

    – довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

    – міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

            Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

            Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.                  

            Етапи та строки вступної компанії: подання документів – до 15жовтня  2016 року, вступні іспити  з15жовтня по 31 жовтня 2016 року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

    – зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);

   – з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських     рекомендацій з мовної освіти;

    – додаткові випробування (в разі необхідності).  

  

Перелік питань  до вступного іспиту зі спеціальності

 051– Економіка;

101 – екологія ;

201 Агрономія;