Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Обговорення освітньо-наукової програми за спеціальністю 101-Екологія

9 червня 2021 року за участі науково-педагогічного колективу Інституту агроекології і природокористування НААН та запрошених стейкхолдерів: доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, завідувача сектору природокористування і реабілітації Інституту проблем безпеки атомних електричних станцій НАН України Ландіна В.П. та доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри загальної екології та екотрофології Білоцерківського національного аграрного університету Лаврова В.В. відбулося обговорення освітньо-наукової програми за спеціальністю 101-Екологія (гарант програми – д.б.н., професор Парфенюк А.І.). Запропоновано внести корективи у навчальні плани існуючих вибіркових дисциплін, розширити перелік вибіркових дисциплін, зважаючи на тематики наукових досліджень аспірантів.