тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

04 липня 2019 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»

Відкриття науково-практичної конференції урочисто почалося з гімну України. 

З привітальним словом від Президії Національної академії аграрних наук України і особисто від Президента НААН академіка Гадзала Я.М. з проголошенням офіційного відкриття конференції до учасників та гостей виступив Віце-президент – головний вчений секретар Національної академії аграрних наук України академік НААН Заришняк Анатолій Семенович.

Анатолій Семенович зазначив про актуальність та своєчасність проведення конференції на дану тематику, адже лише спільними зусиллями представників наукових кіл і громадських організацій, виробничників-аграріїв ми зможемо мінімізувати вплив сучасної техногенної цивілізації на навколишнє природне середовище та зберегти нашу планету для майбутніх поколінь.

Також, з привітальним словом виступив директор Інституту агроекології і природокористування НААН академік Фурдичко О.І., зазначивши, що конференція є яскравою, доброю традицією збиратися разом, ділитися досвідом, проводити плідні дискусії з розв’язання актуальних екологічних проблем агросфери. Побажав учасникам і гостям конференції натхнення, цікавих наукових дискусій та плідної роботи.

На конференції були присутні поважні гості:

  1. Заришняк Анатолій Семенович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Віце-президент-головний вчений секретар Національної академії аграрних наук України;
  2. Саблук Петро Трохимович– доктор економічних наук, професор, академік НААН, академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства, Герой України;
  3. Янсе Лілія Амінівна – доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН, заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН;
  4. Сукру Дурсуну – професор, доцент кафедри інженерного факультету Сельчуцького університету (Туреччина);
  5. Кожин Борис Борисович – віце-адмірал, Перший Командувач Військово-Морських Сил України.
  6. Симочко Людмила Юріївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ентомології та збереження біорізноманіття, біологічного факультету Ужгородського національного університету.
  7. Рижук Сергій Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, директор Інституту сільського господарства Полісся НААН.

Були присутні представники з Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Міністерства аграрної політики та продовольства України (департамент аграрної політики та сільського господарства); Міністерства екології та природних ресурсів (департамент екомережі та природно-заповідного фонду); наукових інститутів Національної академії наук України і Національної академії аграрних наук України; вищих навчальних закладів (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний авіаційний університет, Національний університет харчових технологій, Білоцерківський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва) та громадських організацій (Конгрес Зелений світ, Всеукраїнська екологічна ліга); Голосіївська РДА (відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю).

Про свою участь у конференції заявили та були присутні представники із шести країн світу: 1) Туреччина Сукру Дурсун, професор, доцент кафедри інженерного факультету Сельчуцького університету; Сігдем Сіфтсі, доктор, професор Нецметтинського Ербаканського Університету; 2) Франція Ніколя Перен, радник з питань сільського господарства Посольства Франції в Україні;3) Сполучені Штати Америки Хусен Манколлі, професор Міжгалузевого центру науки про Земні системи (ESSIC), Університету штату Меріленд, Колледж Парк; 4) ПольщіСобчик Вікторія, доктор природничих наук, професор Краківської гірничо-металургійної академії Університету науки і технології;5) Білорусія Колмиков Андрій, доктор економічних наук, доцент, декан землевпорядного факультету Білоруської державної сільськогосподарської академії; 6) ЯпоніяЙошіхіко Окабе, доктор економічних наук, професор Університету Кобе Гакуїн.

Пленарна частина конференції розпочалась з доповіді доктора економічних і сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН, директора Інституту агроекології і природокористування НААН Фурдичка Ореста Івановича «Екологічні проблеми використання природних ресурсів в аграрному виробництві в Україні».

У пленарній частині конференції також взяли участь Сукру Дурсун, професор, доцент кафедри інженерного факультету Сельчуцького університету (Туреччина) «An investigation on the reduction and management of medical solid wastes»; Симочко Л.Ю., кандидат біологічних наук, доцент, Ужгородський національний університет (Ужгород, Україна), «Biosecurity in modern agroecosystems»; Крутякова В.І., кандидат економічних наук, директор Інженерно-технологічного інституту “Біотехніка” НААН (Одеса, Україна), «Інноваційний розвиток біометоду в Україні»; Глущенко Л.А., кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (Полтавська обл., с. Березоточа, Україна), «Сучасні складові управління якістю лікарської рослинної сировини»; Ковалів О.І., доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна), «Земля та її природні ресурси – об’єкт правовласності Українського народу»; Демʼянюк О.С., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна) «Біологічна активність ґрунту в умовах змін клімату».

Основною метою конференції є обговорення та обмін науково-практичною інформацією результатів досліджень із проблем екологічної безпеки аграрного виробництва, отримання якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, збалансованого природокористування, управління агроландшафтами та охорони навколишнього природного середовища.

Основні  напрями конференції:

  1. Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва:

агроекологічний моніторинг; біобезпека; органічне виробництво; екологічні проблеми рослинництва і тваринництва, розвитку сільських територій; вплив наслідків аварії Чорнобильської АЕС на агросферу; фіторемедіація та фітомеліорація ґрунтів.

  1. Економіка природокористування:

збалансований розвиток аграрного сектора економіки; ринок, управління ресурсами в АПК; трансфер наукових результатів, інноваційні проекти екобезпеки.

  1. Охорона навколишнього природного середовища:

актуальні питання екосозології; природно-заповідна справа; формування екомережі; збереження біорізноманіття; культура, освіта і роль неурядових організацій.