Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Міжнародна науково-практична конференція «ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ»

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації», яка відбудеться 18-19.05.2023 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН.

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

 • Сучасний стан та традиції природокористування в Україні;
 • Інноваційні механізми управління природними ресурсами;
 • Інновації в сфері охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування;
 • Перспективи формування збалансованої системи природокористування;
 • Інвестиційно-інноваційне забезпечення збалансованого природокористування.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі конференції  – очна і заочна.

В рамках конференції плануються пленарні та секційні доповіді.

Програма конференції і тематика секцій будуть формуватися на основі заявлених доповідей. Матеріали конференції будуть відображені на сайті Інституту www.agroeco.org.ua, та опубліковані в збірнику тез.

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету:

 • заявку (зразок додається);
 • тези доповіді.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ!

Тези мають бути побудовані в логічній послідовності, насичені фактичним матеріалом.

Матеріали обсягом не більше 2 сторінок формату А4, надруковані в текстовому редакторі МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

 1. Тези доповіді мають бути побудовані у такий спосіб (дивіться зразок):

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – (12 кегль), у правому верхньому кутку;

– назва тез – великими літерами (14 кегль), у центрі;

– текст: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 14, інтервал – одинарний (1);

– список використаних джерел: шрифт – Тіmes New Roman, кегель – 12, інтервал – одинарний (1), абзацний відступ – 1 см.

 1. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 кегль, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати у центрі з нумерацію у правому краю. Для набору формул використовувати редактор формул МS Equation3.0. Забороняється використовувати скановані об’єкти!
 2. Список використаних джерел наводиться наприкінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела мають бути пронумерованівідповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом (наприклад [2, с. 15]).Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесені редакційні правки.
  1. Кількість співавторів не повинно перевищувати трьох осіб.
  2. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.
  3. За результатами розгляду тез доповіді буде надіслано Запрошення для участі у конференції.

  Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 10 травня 2023 року надіслати заявку та тези доповіді на електронну адресу: nature@agroeco.org.ua

   

  МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ!

  Інститут агроекології і природокористування НААН,

  вул. Метрологічна, б. 12, м. Київ, 03143,

  Організаційний комітет:

  Лазаренко Владислав Ігорович,

  тел. (067) – 345-56-56

  Білотіл Валентина Юріївна

  тел. (098) – 837–73–69

  E-mail: nature@agroeco.org.ua

  Реєстраційний внесок – участь у конференції БЕЗКОШТОВНА

   

  ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

   

  Петренко І.О.

  к.е.н., с.н.с.

  Інститут агроекології і природокористування НААН

  м. Київ

  МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

   

  [Текст]

   

  Список використаних джерел

  Петренко І.О. Інструменти економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі. АгроСвіт.  № 3. С. 15–21.

   

  ЗАЯВКА

  на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

  «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації»

  Прізвище  
  Ім’я  
  По батькові  
  Науковий ступінь  
  Посада  
  Організація  
  Адреса, індекс  
  Телефон  
  Е – mail:  
  Назва доповіді/тез  

   

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ