Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Коротка аналітична інформація щодо агрокліматичних умов та стану посівів на середину серпня 2022 р. за супутниковими даними

(Інститут агроекології і прородокористування НААН)

(Джерело: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer)

 

Шановні колеги!

Продовжуємо супутниковий моніторинг стану агросфери України, порівнюючи умови вегетаційного періоду 2022 р. з попереднім 2021 р. і середньобагаторічними даними.

Наближаються строки підготовки посівних площ для озимої пшениці. Важливим є збереження наявних запасів вологи у посівному шарі шляхом завчасної підготовки посівних площ. Запаси вологи в метровому шарі грунту мають забезпечити заключне формування таких пізніх культур як кукурудза та соняшник.

 Отримана супутникова інформація дозволяє в цілому позитивно оцінювати умови вологозабезпечення кукурудзи, соняшника та інших культур. Однак, обмежені та недостані запаси продуктивної вологи спостерігаються в центральних та південних областях, зокрема Одеській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській. В порівняні з минулим роком спостерігаються більш низькі запаси вологи в кореневмісному шарі грунту (0-100 см) майже на всій території України за виключенням зони Полісся (Житомирської, Волинської та Сумської області, рис.1).

а б

Рис.1. Порівняння запасів вологи у метровому шарі ґрунту ґрунту, мм  а) 14 серпня 2022   б) 15 серпня 2021

Щодо в поверхневого посівного шару ґрунту спостерігається поліпшення стану його зволоження майже на всій території за виключенням частини Черкаської, Запорізької, Донецької та Луганської областей (рис.2а, коричневий колір).

а б

Рис.2. Порівняння запасів вологи у поверхневому шарі ґрунту ґрунту  а) 14 серпня 2022    б) 15 серпня 2021

Окремо слід відмітити тенденцію динаміки кумулятивних опадів (червоний колір) щодо перевищення значень попереднього року (жовтий) і середньо багаторічних (чорний) у зонах Полісся та Лісостепу, в той час як в зоні Степу вони значно нижче обох (рис.3).

  Чернігівська обл. Сумська обл.
Полісся
  Черкаська обл. Полтавська обл.
Лісостеп
  Одеська обл. Херсонська обл.
Степ

Рис. 3. Динаміка кумулятивних опадів по по природно-кліматичним зонам України, мм.

Стан посівів кукурудзи та соняшника за показником NDVI

В цьому році в порівняні з попереднім в зоні Полісся на середину серпня показник NDVI стану посівів залишається на рівні або дещо вище 2021 р., і середньо багаторічного значення цього показника (рис.4). Аналогічна ситуація з посівами і в зоні Лісостепу. Що стосується південного регіону, то показник NDVI на цю дату знаходиться на рівні нижче середньо багаторічного, та значно нижче за попередній рік (рис.4), що пов’язано з меншою кількістю кумулятивних опадів (рис.3) та запасів вологи в метровому шарі ґрунту.

Полісся
Лісостеп
Степ

Рис. 4. Динаміка показника NDVI.

Тому ймовірно рівень  урожайності кукурудзи та соняшника в південних областях буде дещо нижче порівняно з 2021 р.

Висновки

За супутниковими даними 1982-2022 спостерігалась закономірне підвищення суми температур вегетаційного періоду, що збільшувало втрати вологи на непродуктивне фізичне випаровування  з поверхні ґрунту. Тому при підготовці посівного шару ґрунту необхідно приділяти особливу увагу збереженню вологи. Доцільно враховувати особливості застосування наявних в господарствах ґрунтообробних знарядь та посівних систем, а також враховувати рекомендації місцевих наукових установ НААН.

О.Г. Тараріко,  академік НААН

Т.В. Ільєнко, к.с.-г.н., зав. лабораторії

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Інституту агроекології і природокористуванння НААН

16 серпня 2022 р.