Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до аспірантури та докторантури

 ПОВІДОМЛЕННЯ 

про набір до аспірантури на 2022 рік

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери;

051 – економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (очна (денна, вечірня) форма навчання);

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту (очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

– заяву на ім’я директора Інституту;

– особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

– 2 кольорові фотокартки 3х4;

– список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

– медичну довідку про стан здоров’я;

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу – 2 екз.;

– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

– копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.;

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Етапи та строки вступної компанії:

подання документів – з 11 липня до 05 серпня 2022 року,

вступні іспити – 08 серпня до 05 вересня 2022 року,

початок навчання в аспірантурі – з 01 жовтня 2022 року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);

– з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

– додаткові випробування (в разі необхідності).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 522-67-55;

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net

 

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до докторантури на денну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство) за спеціалізацією агроекологія і моніторинг агросфери;

051– економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) за спеціалізацією економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та результати наукових досліджень, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Навчання в докторантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України;

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту.

Строк перебування в докторантурі становить два роки.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

– заяву на ім’я директора Інституту;

– особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працював;

– 2 кольорові фотокартки 3х4;

– витяг з протоколу засідання структурного підрозділу (відділу) щодо заслуховування наявних результатів наукових досліджень та обсягу наукової роботи, необхідної для оформлення дисертаційної роботи і подання її до захисту;

– список опублікованих наукових праць і винаходів;

– медичну довідку про стан здоров’я;

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

– копію диплома доктора філософії (або кандидата наук) 2 екз.;

– копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 2 екз.;

– розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку).

Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Етапи та строки вступної компанії:

подання документів – з 11 липня до 05 серпня 2022 року,

початок навчання в докторантурі – з 01 жовтня 2022 року.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 522-67-55

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net