Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до аспірантури та докторантури

 ПОВІДОМЛЕННЯ 

про набір до аспірантури на 2022 рік

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство);

051 – економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки).

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (очна (денна, вечірня) форма навчання);

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту (очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

– заяву на ім’я директора Інституту;

– особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

– 2 кольорові фотокартки 3х4;

– список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

– медичну довідку про стан здоров’я;

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу – 2 екз.;

– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

– копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.;

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Етапи та строки вступної компанії:

подання документів – з 11 липня до 05 серпня 2022 року,

вступні іспити – 08 серпня до 05 вересня 2022 року,

початок навчання в аспірантурі – з 01 жовтня 2022 року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);

– з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

– додаткові випробування (в разі необхідності).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 522-67-55;

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net

 

Інститут агроекології і природокористування НААН оголошує конкурсний набір до докторантури на денну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

101 – екологія (галузь знань 10 – Природничі науки);

201 – агрономія (галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство);

051– економіка (галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки).

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та результати наукових досліджень, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Навчання в докторантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України;

– коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту.

Строк перебування в докторантурі становить два роки.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

– заяву на ім’я директора Інституту;

– особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працював;

– 2 кольорові фотокартки 3х4;

– витяг з протоколу засідання структурного підрозділу (відділу) щодо заслуховування наявних результатів наукових досліджень та обсягу наукової роботи, необхідної для оформлення дисертаційної роботи і подання її до захисту;

– список опублікованих наукових праць і винаходів;

– медичну довідку про стан здоров’я;

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

– копію диплома доктора філософії (або кандидата наук) 2 екз.;

– копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 2 екз.;

– розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку).

Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Етапи та строки вступної компанії:

подання документів – з 11 липня до 05 серпня 2022 року,

початок навчання в докторантурі – з 01 жовтня 2022 року.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 522-67-55

e-mail: aspirantura_iap@ukr.net