тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

18.09.2019 р. відбулося Бюро Президії Національної академії аграрних наук України на якому заслухали доповідь директора Інституту агроекології і природокористування НААН академіка НААН Фурдичка О.І. на тему: «Молекулярно-біологічні властивості вірусів агроценозів і лісових екосистем: біобезпека, розробка сучасних методів діагностики та профілактики», бюро Президії Національної академії аграрних наук України відмічає актуальність питання забезпечення збалансованого розвитку та біологічної безпеки агропромислового комплексу. За даними ФАО на порозі двадцять першого століття епідемії вірусних хвороб рослин призводять до значних економічних збитків у лісовому та сільськогосподарському господарстві, що поглиблює проблему продовольчої безпеки у світі. В умовах прискорення науково-технічного прогресу з розвитком нових молекулярних методів і можливостей біотехнологічної науки біологічна безпека стає невід’ємною складовою екологічної безпеки, а отже і національної безпеки в цілому. Проте поза увагою залишається актуальність питання фітовірусології в аграрному виробництві, а саме поширення, накопичення, поява нових видів та резистентних форм вірусів в агроценозах і лісових екосистемах. На якому постановили: розробити пропозиціі до чинного законодавства України з питань біобезпеки агропромислового комплексу в частині діагностики та профілактики епіфітотій вірусних захворювань рослин; сформувати комплексні дослідження в наукових установах НААН з питань фітовірусології аграрних і лісових екосистем на 2021-2025 рр.;  створити в системі НААН науковий центр з питань діагностики та профілактики епіфітотій вірусних захворювань («Вірус»); створити Депозитарій основних ізолятів вірусів рослин в системі НААН; створити єдину академічну лабораторію з вірусології на базі Інституту агроекології і природокористування НААН; забезпечити належну підготовку кадрів – фахівців з вірусології в співпраці з ВНЗ.