Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Аналітична інформація щодо умов вегетації рослинності на середину жовтня 2023 р. за супутниковими даними

Аналітична інформація щодо умов вегетації рослинності на середину жовтня 2023 р. за супутниковими даними

(Інститут агроекології і природокористування НААН)

(Джерелa: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer )

 

Шановні колеги!

Давно минули оптимальні строки посіву озимих культур і настав час проаналізувати умови вегетації рослинності, в т.ч. посівів озимих культур. перед настанням зимового періоду.

Щодо температурного режиму середини осені можна констатувати, що в порівнянні із середньо багаторічними даними спостерігається в західній частині підвищений фон температури на 3 градуси (рожевий колір), в центральній – на середньо багаторічному рівні, а в східних областях  на 1-3 градуси прохолодніше (рис.1)

Рис.1. Відхилення температури за 9-15 жовтня 2023 р. від середньо багаторічної

 

Опади. В умовах цього року спостерігається дефіцит опадів в період посіву озимих культур. За місяць, тобто з 15 вересня по 15 жовтня 2023 р., найменша кількість дощів до 10 мм випала в центральній частині, а до 10-25мм (жовтий колір) в західній та східній частинах України, що відповідно складає до 25% та 25-50 % від середньо багаторічної кількості опадів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Кількість опадів за період 15.09-15.10 2023 (а) та їх частка від середньо багаторічного значення  (б)

Вологозабезпечення. Протягом передпосівної підготовки ґрунту під озимі культури та проведення посівної кампанії спостерігався стійкий дефіцит вмісту вологи не тільки в посівному (рис.3а), але й в метровому шарі ґрунту (рис. 3б), що значно ускладнювало отримання надійних рівномірних сходів. Отже в цілому по стану вологозабезпечення та температурного режиму ситуацію можна характеризувати як значну посуху. Щодо посівного шару, то особливо виділяється центральна частина, де запаси вологи ледве досягають 5 мм., а в решті регіонів лише до 10 мм. В метровому шарі ґрунту найменша кількість вологи до 25 мм спостерігається в південному регіоні, тоді як в решті регіонів кількість вологи ледь досягає до 50 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Запаси вологи в посівному (а) та метровому (б) шарі ґрунту на 15 жовтня 2023 р.

 

Стан рослинності. Можна очікувати, що вище наведена агрокліматична ситуація, в т.ч. температурний режим, кількість опадів та стан вологозабезпечення в посівному та метровому шарі ґрунту негативно вплине на стан рослинності, в т.ч. посівів озимих культур. Як було показано нами раніше, надійним критерієм стану рослинності є показник NDVI. На рис. 4 представлено дані щодо динаміки цього індикатору, в т.ч. за середину жовтня (червоний колір). Чітко видно, що значне зменшення показника NDVI, який в основному представлений посівами озимих культур, спостерігається в південних областях як в порівнянні із середньо багаторічними даними так і за осінній вегетаційний період 2022 р, що свідчить про незадовільний стан посівів озимих культур перед входом в зиму.

Рис.4. Динаміка показника NDVI в південних регіонах України

 

Безумовно крім погодних умов негативний вклад в стан посівів внесла російська агресія, яка в цілому ускладнила виконання осіннього циклу робіт, в т.ч. посіву озимих культур.

Показовим в цьому відношенні є стан території Каховської зрошувальної системи до руйнування Каховської ГЕС на 11 жовтня 2022 р. (рис.5 а) і за станом осіннього періоду цього року (рис 5.б). Видно, що загальний стан території зрошувальної системи за показником NDVI характеризується в цьому році значно меншою зеленістю в порівняні з минулим роком (до підриву ГЕС), що свідчить про погіршення стану рослинності.

 

Рис.5. Показник NDVI на території дії Каховської зрошувальної системи 11.10.2022 р.(а) та 11.10.2023 р за супутниковими даними Sentinel-2 (Джерело: EO Browser https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/)

 

Висновки. Важко зробити рекомендації покращення ситуації зі станом посівів озимих культур. Ясно одне, що необхідно готувати додатковий насіннєвий фонд для весняного посіву та добрива для компенсації негативного впливу погодних умов та наслідків військової агресії.

О.Г. Тараріко, д. с.-г.наук, академік НААН

Т.В. Ільєнко, к.с.-г.наук, зав. лабораторії

Т.Л. Кучма, к.с.-г.наук, с.н.с.

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Інституту агроекології і природокористування НААН