Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Аналітична інформація щодо температурного режиму, умов вологозабезпечення та стану рослинності в Україні порівняно з країнами ЄС  на 28 серпня 2022 р. за супутниковими даними

(Інститут агроекології і природокористування НААН)

(Аналіз виконано за даними United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer)

 

Шановні колеги!

Продовжуємо супутниковий моніторинг стану агросфери України в порівняні з країнами ЄС. Це є актуальним з точки зору прояву посушливих явищ в європейських країнах і в Україні.

На кінець серпня 2022 р. спостерігається перевищення понад 5ºС (червоний колір) температури в порівнянні як з  багаторічною (рис.1а.) так і 2021 р.  (рис.1б,в) за аналогічний період на всій території України, що сприяє подальшому спрацюванню вологозапасів кореневмісному шару грунту та прискореному дозріванню пізніх культур.

а) Відхилення температури від середньо багаторічної на 28 серпня 2022 р. б) середня температура на 28.08.2022 в) ) середня температура на 29.08.2021

Рис.1. Температурний режим на 28.08.2022 в порівнянні із середньобагаторічними і минулорічними даними

 

Слід відмітити, що в Європі спостерігається дещо нижчий рівень відхилення температури від середньо багаторічної порівняно з територією України (рис.2).

Рис.2. Відхилення температури від середньобагаторічної на 28.08.2022 на території Європи

В той час слід відмітити, що в Україні спостерігається дещо краща ситуація із вологозабезпеченням кореневмісного шару ґрунту (75-100 мм) в той час як в Угорщині, Румунії, Болгарії, Греції, Німеччині, Франції, Італії до критичних 25 мм(рис.3).

 

Рис.3. Вміст вологи кореневмісного шару ґрунту (0-100 см.), мм на 28 серпня 2022 р., територія Європи та України.

Порівняльно високі вологозапаси метрового шару ґрунту  на теренах України значно знижують негативну дію підвищення температури на 5 і більше градусів (рис.2)  та створюють умови для формування урожаю пізніх культур.

Для діагностування розвитку посухи використовують індекс стресу випаровування (ESI). Він описує тимчасові аномалії евапотранспірації (ET), яка визначається через енергетичний баланс із використанням дистанційно вимірюваної температури поверхні землі (LST). За цими аномаліями виділяються області з аномально високими чи низькими темпами використання води на землі. За ESI виявляються ранні сигнали «раптової посухи», викликаної тривалими періодами спекотної, сухої та вітряної погоди, що призводить до швидкого виснаження вологи в ґрунті. Таким чином на 28 серпня спостерігається посуха на території більшості європейських країн надзвичайного і екстремального (відповідно темно-червоний колір і червоний колір) рівня (рис.4). В той час за цим індексом в Україні  спостерігається в основному помірна посуха (світлий колір) тільки на території західних областей.

Рис.4. Індекс стресу випаровування (ESI) на 28 серпня 2022 р., територія Європи та України.

Однак, на 28 серпня за супутниковими даними в порівняні з минулим тижнем (14 серпня) спостерігається закономірне зменшення запасів вологи в кореневмісному шарі ґрунту (0-100 см) майже на всій території України за виключенням зони Рівненської області (рис.5).

а б

Рис.5. Порівняння запасів вологи у метровому шарі ґрунту, мм  а)  28 серпня 2022; б) 14 серпня 2022

Окремо слід відмітити тенденцію динаміки кумулятивних опадів (червоний колір) щодо перевищення значень попереднього року (жовтий) і середньо багаторічних (чорний) у зонах Полісся та Лісостепу, за виключенням Черкаської та Вінницької обл., в той час як в зоні Степу вони значно нижче обох значень (рис.6).

  Чернігівська обл. Сумська обл.
Полісся
  Черкаська обл. Полтавська обл.
Лісостеп
  Одеська обл. Херсонська обл.
Степ

Рис. 6. Динаміка кумулятивних опадів по по природно-кліматичним зонам України, мм .

Стан рослинності в агроекосистемах за показником NDVI

В цьому році в порівняні з попереднім в зоні Полісся на кінець серпня показник NDVI стану рослинності (червоний колір) залишається на рівні або дещо вище 2021 р. (жовтий колір), і середньо багаторічного значення цього показника (чорний колір) (рис.7). Аналогічна ситуація спостерігається і в зоні Лісостепу. Що стосується південного регіону, то показник NDVI на цю дату знаходиться нижче середньо багаторічного, та значно нижче за попередній 2021 рік (рис.7). Такий стан  пов’язаний з надвисокими температурами в серпні, меншою кількістю кумулятивних опадів (рис.6) та запасів вологи в метровому шарі ґрунту (рис.5).

 

  Чернігівська обл. Сумська обл.
Полісся
Лісостеп Полтавська обл. Черкаська обл.
  Одеська обл. Херсонська обл.

Рис. 7. Динаміка показника NDVI на 28 серпня 2022 р.

 

Висновки

За супутниковими даними 1982-2022 спостерігалась закономірне підвищення суми температур вегетаційного періоду, що збільшувало втрати вологи на непродуктивне фізичне випаровування  з поверхні ґрунту та ризики прояву посушливих явищ, особливо в зоні Степу. Нами встановлено, що сучасні зміни клімату за останні 40 років позитивно впливали на стан рослинності, зокрема урожайність та валові збори зернових культур. Ця закономірність ймовірно збережеться і у 2022 р. Аналіз кліматичної ситуації в Україні в порівнянні з країнами ЄС, особливо південними, свідчить про кращі умови, зокрема вологозабезпечення, на кінець літа 2022 р. для сільськогосподарського виробництва України. На сучасний період актуальним питанням залишається підготовка площ під посіви озимих культур, насамперед збереження запасів вологи в посівному шарі ґрунту. Важливим в цьому відношенні є дотримання рекомендацій і порад регіональних наукових установ НААН.

 

 

О.Г. Тараріко,  академік НААН

Т.В. Ільєнко, к.с.-г.н., зав. лабораторії

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Інституту агроекології і природокористуванння НААН

16 серпня 2022 р.