Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Аналітична інформація щодо агрокліматичних умов та стану посівів на середину травня 2024 р. за супутниковими даними

Аналітична інформація щодо агрокліматичних умов та стану посівів

 на середину травня  2024 р. за супутниковими даними

(Інститут агроекології і природокористування НААН)

(Джерелa: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer )

 

Шановні колеги!

Стрімко наближаємось до початку літа. І тому важливо зверху з космосу поглянути на стан агросфери порівняно з минулим роком та багаторічними даними. Тому продовжуємо супутниковий моніторинг за доступними інформаційними ресурсами.

Попередній ранньовесняний огляд засвідчив, що ранньовесняний температурний режим та запаси вологи в поверхневому і метровому шарі ґрунту в цілому були близькими до оптимальних. Нині на 12 травня ситуація щодо температури, вологозабезпечення та стану в основному озимих в зоні Полісся , Лісостепу і Степу, на прикладі окремих областей, є наступною.

Температурний фон в порівнянні з середньо багаторічним на середину травня вище в середньому на 1-3°С (рис.1), але дещо відрізняється холодними ночами і весняними заморозками, особливо в східних регіонах України, що підвищило ризики пошкодження особливо ранніх посівів кукурудзи, соняшника та овочевих культур. За останні роки повернення холодних весняних періодів, в т.ч. заморозків, є вже традиціним і , мабудь, потребує досліджень, а також удосконалення агротехнологій, щодо мінімалізації шкодочинної дії повернення холодів та заморозків.

 

Рис.1. Температура за 5-12 травня 2024 р. (а)  відхилення температури порівняно з середнім багаторічним (б)

 

Стан вологозабезпечення. Спостерігається активне спрацювання весняних запасів вологи в метровому шарі ґрунту. В цілому по Україні запаси вологи у метровому шарі ґрунту коливаються від 100 до 150 мм. Більш високі вологозапаси спостерігаються в центральних областях. Разом з тим в східних і південних областях відмічається зниження запасів вологи близько до критичного рівня, 50-75 мм. (рис. 2). За досить різкого підвищення температури, яке очікується, за відсутності опадів може спостерігатись негативний вплив на стан посівів Але в цілому в переважній більшості областей зони Полісся, Лісостепу і Північного Степу,   запаси вологи в метровому шарі ґрунту знаходяться на задовільному рівні 130-150 мм. (рис.2), і що дещо краще минулого року на цей період (рис.3).

 

 

 Рис.2. Запаси вологи у метровому шарі ґрунту12 травня 2024 р. на прикладі Черкаської та Кіровоградської областей

 

 

 

Рис.3. Запаси вологи у метровому шарі ґрунту:  а) 12 травня 2024 р; б) 15 травня 2023 р.

 

 

Стан рослинності.  Можна констатувати, що за показником NDVI стан рослинності , в основному посіви озимих культур, находиться на рівні або дещо вище минулого року та середньо багаторічного в усіх природно-кліматичних зонах (рис.4).

 

 

Рис.4. Стан рослинності за NDVI на 12 травня 2024 р.

 

Висновки. В цілому на середину травня по всіх ґрунтово-кліматичних зонах, крім сухого степу, сформувались близькі до оптимальних погодно-кліматичні умови щодо температурного режиму, запасів вологи, що позитивно впливає за індикатором NDVI на стан рослинності в цілому, і зокрема на посіви озимих культур. Завдання полягає в ефективному використанні наявного агроресурсного потенціалу шляхом створення поживного режиму та захисту від хвороб і шкідників.

 

 

О.Г. Тараріко,  академік НААН

Т.В. Ільєнко, к.с.-г.н., зав. лабораторії

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери

Інституту агроекології і природокористування НААН

14 травня 2024 р.