Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Акредитація освітньої програми за спеціальністю 201 – Агрономія

В Інституті агроекології і природокористування НААН успішно завершився процес акредитації освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії за спеціальністю 201 – Агрономія (галузь знань: 20 – Аграрні науки та продовольство). Гарант програми – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Дем’янюк Олена Сергіївна.

  • Акредитаційна експертиза тривала з 03.12.2020 р. по 05.12.2020 р.
  • На засіданні галузевої експертної ради від 15 січня 2021р. ухвалено рішення про акредитацію освітньо-наукової програми на 5 років (рівень В).
  • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 23.02.2021р. розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 799/АС-20 щодо акредитації освітньої програми: Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, освітня програма «Агрономія» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37411), рівень вищої освіти – доктор філософії, галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 201 – Агрономія та за наслідками розгляду акредитаційної справи, керуючись Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 року за № 880/33851, ухвалило рішення акредитувати освітню програму.
  • 01 березня 2021 року Інститут агроекології і природокористування отримав сертифікат про акредитацію освітньої програми №1254 за спеціальністю 201 – Агрономія. Строк дії сертифікату – 01.07.2026 року.