Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

4-5 липня 2024 року в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулася Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

4-5 липня 2024 року в Інституті агроекології і природокористування НААН відбулася Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ».

Це добра традиція щороку на початку липня, в день створення Інституту згуртовувати вчених-екологів провідних вітчизняних наукових і освітянських закладів, громадських організацій, іноземних наукових центрів та всіх небайдужих до вирішення проблем екологічної безпеки, раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища.

Офіційне відкриття конференції розпочалося з вітального слова доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН, академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації і механізації Національної академії аграрних наук України КАМІНСЬКОГО Віктора Францевича, який привітав організаторів і учасників Міжнародної конференції. Він зазначив, що ця конференція є надзвичайно важливою подією, що об’єднує провідних фахівців, науковців та ентузіастів з усього світу задля обговорення нагальних екологічних проблем та пошуку ефективних рішень. Проблеми, які ми сьогодні розглядаємо, є надзвичайно актуальними не лише для України, але й для всього світу. Сучасний стан навколишнього середовища вимагає від нас нових підходів, інноваційних рішень та спільних зусиль. Я впевнений, що ця конференція стане платформою для плідних дискусій, обміну досвідом та знаннями, а також сприятиме розвитку агроекологічної науки та практики.

Сподіваюсь, що наші фахові діалоги і дискусії допоможуть знайти нові шляхи вирішення екологічних проблем, з якими стикається аграрна сфера України. Впевнений, що ваша робота на конференції стане важливим внеском у справу збереження навколишнього середовища та сталого розвитку нашої планети. Бажаю вам конструктивної роботи, цікавих дискусій, творчого та наукового натхнення. Нехай наша співпраця стане поштовхом для нових відкриттів і досягнень!

Із вітальним словом до організаторів, учасників і гостей конференції звернулися:

ДРЕБОТ Оксана Іванівна – академік НААН, доктор економічних наук, професор, директор Інституту агроекології і природокористування.

ЙОШІХІКО Окабе – доктор економічних наук, доктор історичних наук, професор, Університет Кобе Гакуїн (Кобе, Японія).

МУДРАК Олександр Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (Вінниця, Україна).

СОЛОХА Максим – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації та метрології Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН (Харків, Україна).

 

СКИБА Володимир – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу маркетингу, ліцензування та акредитації Білоцерківський національний аграрний університет (Біла Церква, Україна).

 

 

GEITMANN Anja – Professor, Interim Vice-President Global Engagement, McGill University (Québec, Canada).

 

Учасники конференції заслухали надзвичайно актуальні наукові доповіді, серед яких варто відмітити:

СОЛОХА Максим – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації та метрології Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН (Харків, Україна)

«Стан ґрунтового покриву деокупованих районів Харківської області після двох років війни (реалії та перспективи)».

 

 ПАРФЕНЮК Алла – доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу агробіоресурсів і екологічно безпечних технологій Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна)

«Наукове забезпечення контролю фітопатогенної мікобіоти рослинними угрупованнями для управління біологічною безпекою агроценозів».

 

SYMOCHKO Lyudmyla – Prof. Dr., CERNAS Research Centre for Natural Resources, Environment and Society University of Coimbra (Coimbra, Portugal)

«Antibiotics in Agriculture: Biosecurity and Environmental Health».

 

РАЙЧУК Людмила – кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, завідувач відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна)

«Кризовий екологічний менеджмент: академічний досвід США для України».

 

СКИБА Володимир – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу маркетингу, ліцензування та акредитації Білоцерківський національний аграрний університет (Біла Церква, Україна).

«Формування дози внутрішнього опромінення населення від споживання рибної продукції, вирощеної в радіоактивно забруднених водоймах Лісостепу».

 

НАДИКТО Володимир – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного (Мелітополь – Київ, Україна)

«Колійна система землеробства як основа збереження родючості ґрунту».

  

ІВАНОВ ДМИТРО  – кандидат наук з державного управління, докторант Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна).

“Сільське господарство як чинник формування викидів парникових газів в Україні”

 

АТАРЩИКОВА Анна – аспірант Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна)

«Apis mellifera як біоіндикатор забруднення важкими металами територій, що зазнали впливу бойових дій».

 

МЕДКОВ Артем – аспірант Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна)

«Вплив біостимуляторів на ріст та розвиток Miscanthus giganteus за вирощуваня на деградованих землях».

 

ЄРМІШЕВ Олег – кандидат біологічних наук, доцент, докторант Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна).

«Регіональні особливості здоров’я населення в контексті сталого розвитку».

 

МАГДІЙЧУК Анна – доктор філософії, науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН (Київ, Україна)

«Гірничо-промислові ландшафти Поділля як потенційні структурні елементи регіональної екологічної мережі».

 

Під час підведення підсумків директор Інституту агроекології і природокористування НААН, доктор економічних наук, професор, академік НААН Оксана ДРЕБОТ наголосила, що співпраця між науковцями, практиками та політиками є ключем до успіху в реалізації ефективних екологічних ініціатив. Також зазначила, що результати конференції стануть важливим внеском у розвиток агроекологічної науки та допоможуть знайти нові шляхи для збереження і відновлення навколишнього природного середовища. Вона висловила сподівання, що наступні кроки, розроблені на основі наукових досліджень, приведуть до створення ефективних рішень, які зможуть не лише мінімізувати шкоду від поточних екологічних проблем, але й запобігти їхньому виникненню в майбутньому.

Директор Інституту акцентувала увагу на важливості постійного оновлення знань та використанні новітніх технологій для досягнення сталого розвитку. Вона підкреслила, що лише через спільні зусилля та обмін досвідом можна досягти значних результатів у вирішенні глобальних екологічних викликів.

Закінчуючи свій виступ, Оксана ДРЕБОТ подякувала всім учасникам конференції за їхню активну участь і внесок у спільну справу, висловивши впевненість, що подальша співпраця приведе до нових наукових досягнень та практичних рішень для поліпшення стану навколишнього середовища.

 

До наступних зустрічей, шановні колеги !!!