тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Аналітичні матеріали щодо запасів вологи у метровому шарі ґрунту

 на 19 квітня 2020 р. та стану рослинності за супутниковими даними

(Джерело: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service

https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer )

 

На всій території України на 19 квітня 2020 р продовжується значне погіршення умов зволоження як поверхневого шару (0-5 см) (рис. 1 )так і кореневовмісного шару (0-100 см) ґрунту(рис. 2) порівняно з початком квітня.

Рис. 1. Умови зволоження в поверхневому шарі (0-5 см) ґрунту на 19 та 5 квітня 2020 р.


Рис.2. Умови зволоження в кореневовмісному  шарі (0-100 см) ґрунту на 19 та 5 квітня 2020 р.

Кризові умови вологозабезпечення  в шарі ґрунту 0-100 см. поширились майже на всю територію України за виключенням Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей (рис.2), але і там спостерігається зниження запасів продуктивної вологи на 20-26 мм в порівнянні з попереднім (5 квітня 2020 р.) періодом.  Найнижчі запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-100 см сформувались в Одеській (25 мм), Миколаївській (30 мм), Вінницькій (53 мм) , Херсонській (60 мм)  і Кіровоградській (61 мм)  областях. Слід зауважити, що протягом двох тижнів, з 5 до 19 квітня 2020 р., по всім областям спостерігалось зниження запасів вологи від 6 до 23 мм (рис. 4, Таблиця). Порівняно з 21 квітня 2019 р. спостерігається значне зниження запасів продуктивної вологи по всім областям за виключенням Ровенської, Сумської (рис. 5). Особливо слід відмітити зниження продуктивної вологи в Одеській та Миколаївській областях більш ніж в 4 рази, а в Житомирській , Київській,Вінницькій та Черкаській більш ніж у двічі (рис. 5).

Рис. 3.Запаси продуктивної вологи (мм) в шарі ґрунту 0-100 см за 5 та 19 квітня 2020р.

 

Рис. 4. Зміни запасів продуктивної вологи в ґрунті

порівняно з 5 квітня 2020 р. (мм)

 

Таблиця. Умови зволоження грунту на 19 та 5  квітня 2020 р.  по областям України

Області 19 квітня 2020 р. 5 квітня 2020 р. Зміни в порівнянні з  5 квітня 2020 р.
Ровенська 114 137 -23
Сумська 117 131 -14
Житомирська 69 83 -14
Чернігівська 83 98 -15
Вінницька 53 62 -9
Київська 77 89 -12
Полтавська 83 94 -11
Тернопільська 60 71 -11
Харківська 100 117 -17
Дніпропетровська 96 114 -18
Запорізька 104 125 -21
Донецька 122 141 -19
Кіровоградська 61 72 -11
Миколаївська 30 37 -7
Одеська 25 31 -6
Херсонська 60 73 -13
Черкаська 67 79 -12

Рис.5. Зміни запасів продуктивної вологи в ґрунті на 19 квітня 2020 р.

порівнянно з 21 квітня 2019 р., рази

Таким чином, на всій території України, спостерігаються посушливі умови від помірних до критичних

 

Стан сільськогосподарських культур, за показниками NDVI (MODIS) на 13 квітня 2020 р.  ( джерело: http://pekko.geog.umd.edu/usda)

Не дивлячись на формування досить критичної ситуації із запасами ґрунтової вологи, в середньому по Україні стан рослинності за супутниковими даними за індексом NDVI на 13 квітня 2020 р. знаходиться дещо вище (NDVI =0,42) середньобагаторічного (2000-2020) рівня (NDVI =0,4)  та трохи нижче попереднього року (NDVI=0,426  на 13 квітня 2019 р.) (рис.6).

 

 

Рис. 6. Динаміка індексу NDVI (за даними http://pekko.geog.umd.edu/usda/)

Окремо по областям спостерігається аналогічна ситуація. Як по всій території областей, так і по масці сільськогосподарських земель значення NDVI на рівні або дещо вище середньо багаторічного. Навіть для таких областей , де  сформувались критичні запаси вологи в метровому шарі ґрунту (Одеська, Миколаївська  обл.), значення NDVI (відповідно 0,466 та 0,445) вище середньобагаторічного (відповідно 0,42 та 0, 4) рівня  (рис.7).

 

Рис. 7. Динаміка індексу NDVI для Одеської та Миколаївської обл. (за даними http://pekko.geog.umd.edu/usda/)

Таким чином по всім областям України: стан сільськогосподарських культур на рівні або дещо вище середньо багаторічного. Однак в порівнянні з 5 квітня 2020 р. спостерігається незначне зниження значень індексу  NDVI, що може свідчити про деяке погіршення стану озимих культур.

Висновок. Таким чином спостерігається подальше погіршення умов вологозабезпечення у кореневовмісному (0-100 см) шарі ґрунту протягом минулого тижня і зниження запасів вологи до критичного рівня. В поверхневому (0-5 см) шарі ґрунту спостерігається зниження вмісту вологи до критичних значень 0-5 мм по всій території України, що є критично небезпечним для прояву пилової бурі в разі посилення вітру до 9-10 м/с. Тим не менш, за супутниковими даними (індексом NDVI), не дивлячись на деяке зниження цього індексу протягом 6-13 квітня 2020 р., рослинність знаходиться в задовільному стані, на середньобагаторічному рівні, але дещо гірше минулого року.

 

О. Тараріко, г.н.с., академік НААН,

Т. Ільєнко, зав. лабораторії, к.с.-г.н.

Лабораторія аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроекології і природокористування НААН