Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

МАГДІЙЧУК Анна Петрівна – 101 – Екологія (10 – Природничі науки)

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

МАГДІЙЧУК Анни Петрівни

на тему «Екологічні особливості сукцесії фітоценозів піщаних кар’єрів

Правобережного Лісостепу»

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 – Екологія

з галузі знань 10 – Природничі науки,

відбудеться 23 листопада 2023 року о 12 годині

 

Наукові керівники:
МУДРАК Олександр Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»;
ДЕМ’ЯНЮК Олена Сергіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи Інституту агроекології і природокористування НААН.

 

СКЛАД РАДИ

Голова ради:

КОНІЩУК Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН.

 

Рецензенти:

ТКАЧ Євгенія Дмитрівна, доктор біологічних наук, старший дослідник, заступник завідувача відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН;

СОЛОМАХА Володимир Андрійович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН.

 

Опоненти:

ГРИЦАН Юрій Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету;

ЛУКАШ Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та охорони природи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

 

Захист відбудеться за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12, та/або за покликанням: https://meet.google.com/csu-cgyi-vxu

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології і природокористування НААН за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12 та/або за покликанням: https://agroeco.org.ua/category/disertatsiji/doktor-filosofii/

 

Захист транслюватиметься на офіційному Youtube-каналі Інституту агроекології і природокористування НААН:
https://youtube.com/@AgroecologyNAAN/videos

 

НАКАЗ про створення разової спеціалізованої ради

 

ВИСНОВОК про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи

 

ДИСЕРТАЦІЯ

 

КЕП здобувача, яким підписано дисертацію

 

РЕЦЕНЗІЯ  ТКАЧ Є.Д.

 

КЕП рецензента, яким підписано рецензію

 

РЕЦЕНЗІЯ    CОЛОМАХА В.А.

 

КЕП рецензента, яким підписано рецензію

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА    ГРИЦАН Ю.І.

 

КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА     ЛУКАШ О.В.

 

КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

 

Відео захисту дисертаційної роботи

 

Відео захисту дисертаційної роботи з накладеною електронною печаткою.

 

РІШЕННЯ разової ради про присудження ступеня доктора філософії