Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Лабораторія економіки низьковуглецевого розвитку агросфери

Завідувач лабораторії

Основними напрямками роботи колективу лабораторії є:

  • розробка теоретико-методологічних принципів і концептуальних основ розбудови внутрішнього вуглецевого ринку у секторі сільськогосподарського землекористування України
  • опрацювання засад запровадження економічних інструментів ринкового характеру щодо низьковуглецевого розвитку сільськогосподарського землекористування
  • оцінювання впливу сільськогосподарської діяльності на зміни запасів вуглецю в резервуарі мінеральних ґрунтів та пов’язаний з цим стан родючості земельних ресурсів
  • розробка методологічних підходів щодо оцінки обсягів викидів ПГ від діяльності з обробітку ґрунтів
  • оцінка потенціалу залучення додаткових фінансових надходжень у сектор землеробства регіонів за рахунок використання інструментів внутрішнього вуглецевого ринку
  • розробка методичних підходів з оцінки існуючого стану агроекологічної безпеки регіонів будь-якого таксономічного рівня та опрацювання комплексу заходів щодо його покращення

Послуги, що можуть надаватися лабораторією економіки низьковуглецевого розвитку агросфери:

  • оцінка потенціалу збільшення запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення
  • підготовка пакету документів для участі у внутрішній торгівлі викидів за результатами діяльності у секторах сільського господарства та землекористування
  • підготовка рекомендацій щодо впровадження заходів зі скорочення обсягів викидів парникових газів від секторів сільського господарства та землекористування та адаптації до зміни клімату