тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

 

Завідувач лабораторії

Бутрим Оксана Володимирівна

кандидат економічних наук
старший науковий співробітник

Збільшити зображення Збільшити зображення Збільшити зображення Збільшити зображення Збільшити зображення Збільшити зображення Збільшити зображення

Основними напрямками роботи колективу лабораторії є:

  • розробка теоретико-методологічних принципів і концептуальних основ розбудови внутрішнього вуглецевого ринку у секторі сільськогосподарського землекористування України
  • опрацювання засад запровадження економічних інструментів ринкового характеру щодо низьковуглецевого розвитку сільськогосподарського землекористування
  • оцінювання впливу сільськогосподарської діяльності на зміни запасів вуглецю в резервуарі мінеральних ґрунтів та пов’язаний з цим стан родючості земельних ресурсів
  • розробка методологічних підходів щодо оцінки обсягів викидів ПГ від діяльності з обробітку ґрунтів
  • оцінка потенціалу залучення додаткових фінансових надходжень у сектор землеробства регіонів за рахунок використання інструментів внутрішнього вуглецевого ринку
  • розробка методичних підходів з оцінки існуючого стану агроекологічної безпеки регіонів будь-якого таксономічного рівня та опрацювання комплексу заходів щодо його покращення

Послуги, що можуть надаватися лабораторією економіки низьковуглецевого розвитку агросфери:

  • оцінка потенціалу збільшення запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення
  • підготовка пакету документів для участі у внутрішній торгівлі викидів за результатами діяльності у секторах сільського господарства та землекористування
  • підготовка рекомендацій щодо впровадження заходів зі скорочення обсягів викидів парникових газів від секторів сільського господарства та землекористування та адаптації до зміни клімату