тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Завідувач відділу

контактна інформація

тел. (044)526-19-60

 

ПОСЛУГИ:

  • Проведення радіоекологічного моніторингу об’єктів навколишнього природного середовища.
  • Розроблення науково-методичних і організаційних засад використання і охорони аграрних, лісових, водно-болотних екосистем радіоактивно забруднених територій та їх відповідності міжнародним вимогам.
  • Проведення робіт з радіаційного обстеження лісів, сільськогосподарських угідь тощо.
  • Консультативна допомога з питань ведення сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення.
  • Проведення дозиметричних досліджень населення радіоактивно забруднених регіонів.