тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

lishchuk

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ

Ліщук Алла Миколаївна,

к.с-г.н.

тел.: (044) 526-35-89, e-mail: lishchuk-all@yandex.ru

 

Напрями досліджень: З метою підвищення екологічної безпеки аграрного виробництва проводиться розроблення наукових засад оцінки екологічних ризиків комплексного застосування пестицидів в агротехнологіях. Розроблено математичну модель оцінки екологічних ризиків, які створюють забруднені непридатними пестицидами ґрунти, розроблено «Науково-методичні рекомендації з оцінки екологічних ризиків застосування комплексів пестицидів в агротехнологіях вирощування зернових сільськогосподарських культур».

На основі розроблених науково-методичних підходів розроблено теоретичні основи агроекологічної фіторемедіації забруднених пестицидами територій та алгоритм проведення фіторемедіації ґрунтів з полікомпонентним забрудненням пестицидами. Для практичного впровадження запропоновано «Науково-методичні рекомендації з відновлення забруднених хлорорганічними пестицидами ґрунтів залежно від їх токсичності» та «Науково-методичні рекомендації з використання відновлених територій у процесі сільськогосподарської діяльності». Проводиться розроблення екологічно безпечних способів утилізації забрудненої пестицидами фітомаси.

  • Видання
  • Посилання

Дата публікації 06.03.2017

 

titul Ammonia