Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Відділ агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій

Завідувач відділу
Парфенюк Алла Іванівна
доктор біологічних наук, професор
тел.(044) 522-34-43
e-mail:

ПОСЛУГИ:

  • Екотоксикологічний моніторинг та визначення ступеня забруднення сільгоспугідь і сільськогосподарської продукції залишками пестицидів.
  • Екотоксикологічне оцінювання використання засобів хімічного захисту рослин у технологіях вирощування сільськогосподарських культур.
  • Визначення діючої речовини технічних препаратів пестицидів.
  • Екологічна експертиза приватних ділянок щодо їх забруднення залишками пестицидів та стійкими органічними забруднювачами.
  • Розроблення наукових підходів до комплексного використання земельних і біологічних ресурсів агроландшафтів, направлених на зниження виділення парникових газів у процесі сільськогосподарського виробництва і, тим самим, сприяння призупиненню розвитку негативних кліматичних змін.
  • Розроблення наукових підходів щодо адаптації комплексного використання земельних і біологічних ресурсів в умовах неминучих наслідків глобальної зміни клімату.
  • Розроблення заходів зі зниження втрат сполук азоту у процесі виробництва тваринницької продукції.
  • Розроблення ефективних стратегій для: мінімізації забруднення водних ресурсів і атмосфери; оптимізації використання N в рослинництві; обліку впливу заходів по обмеженню викидів NH3 на інші втрати N.
  • Проведення навчань, лекцій, семінарів, круглих столів.

DSCN4120 DSCN4130