тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Завідувач відділу

контактна інформація

тел. (044) 522-34-43, e-mail:

ПОСЛУГИ:

  • Екотоксикологічний моніторинг та визначення ступеня забруднення сільгоспугідь і сільськогосподарської продукції залишками пестицидів.
  • Екотоксикологічне оцінювання використання засобів хімічного захисту рослин у технологіях вирощування сільськогосподарських культур.
  • Визначення діючої речовини технічних препаратів пестицидів.
  • Екологічна експертиза приватних ділянок щодо їх забруднення залишками пестицидів та стійкими органічними забруднювачами.
  • Розроблення наукових підходів до комплексного використання земельних і біологічних ресурсів агроландшафтів, направлених на зниження виділення парникових газів у процесі сільськогосподарського виробництва і, тим самим, сприяння призупиненню розвитку негативних кліматичних змін.
  • Розроблення наукових підходів щодо адаптації комплексного використання земельних і біологічних ресурсів в умовах неминучих наслідків глобальної зміни клімату.
  • Розроблення заходів зі зниження втрат сполук азоту у процесі виробництва тваринницької продукції.
  • Розроблення ефективних стратегій для: мінімізації забруднення водних ресурсів і атмосфери; оптимізації використання N в рослинництві; обліку впливу заходів по обмеженню викидів NH3 на інші втрати N.
  • Проведення навчань, лекцій, семінарів, круглих столів.

DSCN4120 DSCN4130