Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Чоботько Григорій Михайлович

Дата народження: 18 вересня 1949 р.
Посада: провідний науковий співробітник  відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроекології і природокористування НААН
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Попередні посади:
1977 – 1986 – молодший науковий співробітник Українського НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеско (згодом Київський НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеско)
1987 – 2000 – старший науковий співробітник в лабораторії біохімії Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України
2001 – 2006 – завідувач лабораторії радіаційної цитології
2006 – 2007 – завідувач лабораторії клітинної радіобіології
2007 – 2009 – завідувач лабораторії радіоекологічного моніторингу Інституту агроекології УААН.
2009 – по теперішній час  – провідний науковий співробітник  відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроекології і природокористування НААН

Наукова діяльність:

У 1985 р. Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченко захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ліпідний склад крові та фізико-хімічні властивості ліпіпротеїнів при гіперхолестеринемії і ішемічній хворобі серця». У 2001 р. в цьому ж університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук тему: «Вплив іонізуючого випромінювання на формування дисліпопротеїнемій і розвиток атеросклерозу».
Активно займається дослідженнями проблемних питань радіоекології, впливу іонізуючого випромінювання на людину і в експерименті на тваринах та ізольовану культуру клітин. В Інституті експериментальної радіології ДУ «НЦРМ АМН України» створив лабораторію клітинної радіобіології. Був керівником і відповідальним виконавцем науково-технічних програм, розробок, проектів, які виконувалися на замовлення Академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Стаж науково-педагогічної роботи – понад 40 років, у тому числі педагогічної роботи на посаді професора у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації – 7 років. Є членом редколегії журналів «Агроекологічний журнал» та «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології» Державної Установи «Національний науковий центр радіаційної  медицини НАМН України». Також є членом державної атестаційної комісії при Міністерстві освіти і науки України зі спеціальності «екологія»  (біологічні науки). Заступник голови спеціалізованої вченої ради при Інституті агроекології і природокористування НААН зі спеціальності «екологія» (біологічні науки). Член комісії з прийому державних іспитів аспірантів зі спеціальності «екологія» (біологічні науки). Є лектором у сфері природничих (біологічних) та сільськогосподарських наук за спеціальностями «Екологія» та «Агрономія» студентів освітнього ступеня «Доктор філософії». Член Комітету з медичної етики Державної Установи «Національний науковий центр радіаційної  медицини НАМН України».

Почесні звання, нагороди:

2011 – присвоєно вчене звання професора;
Неодноразово нагороджений Дипломами Академії медичних наук, Національної академії наук України, Почесними грамотами.

Публікації:

Опублікував понад 180 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 7 методичних рекомендацій, має 3 патенти.