тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Наказом Міністерства освіти та науки України № 484 від 08 квітня 2020 р., відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункту 5 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167.

  1. Створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.371.003 Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ІЩЕНКО НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».
  2. Затверджено склад спеціалізованої вченої ради, утвореної відповідно до пункту 1 цього наказу.

 

Голова ради:

  1. ДОБРЯК ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ, доктор економічних наук, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН України.

Рецензенти:

  1. ДРЕБОТ ОКСАНА ІВАНІВНА, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН.
  2. ШЕРШУН МИКОЛА ХАРИТОНОВИЧ, доктор економічних наук, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Опоненти:

  1. МАРТИН АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
  2. КУРИЛЬЦІВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет.

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/04/df-vid-080420-484.pdf  

ОГОЛОШЕННЯ

20 травня 2020 р. о 11:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.371.003

Інституту агроекології і природокористування НААН

відбудеться захист дисертаційного дослідження

ІЩЕНКО НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ

       на тему :    «Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства»

 

 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Науковий керівникНоваковська  Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри землеустрою та кадастру, Національний авіаційний університет, Міністерство освіти України.

Голова ради:       

  Добряк Дмитро Семенович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут агроекології і природокористування НААН.

 

Рецензенти:        

Дребот Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН.

 Шершун Микола Харитонович, доктор економічних наук, доцент, Інститут агроекології і природокористування НААН.

 

Опоненти:

  Мартин Андрій Геннадійович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

   Курильців Роман Михайлович, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет.

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/05/doktor-filosofii-traven2020.pdf

О Г О Л О Ш Е Н Н Я                        

         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2020 року №332 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» продовжено  режим карантину на термін до 22 травня 2020 року.

У зв’язку з тим, засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.371.003 Інституту агроекології і природокористування НААН та захист дисертаційного дослідження ІЩЕНКО НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ на тему:  «Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства» поданого на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», які були заплановані на 20 травня 2020 р. о 11:00 перенесено.

Про дату захисту буде повідомлено додатково.                              

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/343-2020-%D0%BF      

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

02 червня 2020 р. о 12год. 00 хв.

на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.371.003

Інституту агроекології і природокористування НААН

відбудеться захист дисертаційного дослідження

ІЩЕНКО НАТАЛІЇ ФЕДОРІВНИ

на тему: «Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства»

поданого на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Науковий керівникНоваковська  Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри землеустрою та кадастру, Національний авіаційний університет, Міністерство освіти України.

Голова ради:

Добряк Дмитро Семенович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут агроекології і природокористування НААН.

 

Рецензенти:

Дребот Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Шершун Микола Харитонович, доктор економічних наук, доцент, Інститут агроекології і природокористування НААН.

 

Опоненти:

Мартин Андрій Геннадійович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Курильців Роман Михайлович, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет.

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/05/doktor-filosofii-traven2020.pdf