тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Наказом Міністерства освіти та науки України № 27 від 10 січня 2020 р., відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункту 5 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167.

  1. Створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.371.002 Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації СКРИПНИК ЛІЛІЇ РУСЛАНІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».
  2. Затверджено склад спеціалізованої вченої ради, утвореної відповідно до пункту 1 цього наказу.

 Голова ради:

  1. ШЕРШУН МИКОЛА ХАРИТОНОВИЧ, доктор економічних наук, доцент, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Рецензенти:

  1. ДРЕБОТ ОКСАНА ІВАНІВНА, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН.
  2. ЗІНОВЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Опоненти:

  1. ДОРОШ ЙОСИП МИРОСЛАВОВИЧ, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
  2. ТАРАТУЛА РУСЛАНА БОГДАНІВНА, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний аграрний університет.

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/01/27-vid-100120-df.pdf

18 лютого 2020 р. о 14:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.371.001

Інституту агроекології і природокористування НААН

відбудеться захист дисертаційного дослідження

СКРИПНИК ЛІЛІЇ РУСЛАНІВНИ

на тему: «Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту »

поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

         Науковий керівникНоваковська  Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри землеустрою та кадастру Національний авіаційний університет, Міністерство освіти України.

Голова ради:

         Шершун Микола Харитонович, доктор економічних наук, доцент, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Рецензенти:

    Дребот Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН.

    Зіновчук Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Опоненти:

         Дорош Йосип Мирославович, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

         Таратула Руслана Богданівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний аграрний університет.

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/02/doktor-filosofii-lyutiy2020.pdf