тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Наказом Міністерства освіти та науки України № 27 від 10 січня 2020 р., відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункту 5 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167.

  1. Створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.371.001 Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації КОМАРОВОЇ НАТАЛІЇ ВІКТОРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».
  2. Затверджено склад спеціалізованої вченої ради, утвореної відповідно до пункту 1 цього наказу.

Голова ради:

  1. МЕЛЬНИК ПЕТРО ПАВЛОВИЧ, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Рецензенти:

  1. ЗІНОВЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН.
  2. ШЕРШУН МИКОЛА ХАРИТОНОВИЧ, доктор економічних наук, доцент, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Опоненти:

  1. НОВАКОВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, доктор економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет.
  2. ДОРОШ ОЛЬГА СТЕПАНІВНА, доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/01/27-vid-100120-df.pdf

18 лютого 2020 р. о 11:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.371.001

Інституту агроекології і природокористування НААН

відбудеться захист дисертаційного дослідження

КОМАРОВОЇ НАТАЛІЇ ВІКТОРІВНИ

на тему: «Інституціональне забезпечення збалансованого використання та охорони земель сільськогосподарського призначення»

поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Науковий керівникДребот Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування  Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Голова ради:

        Мельник Петро Павлович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Рецензенти:

        Зіновчук Наталія Василівна, доктор економічних наук., професор, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Шершун Микола Харитонович, доктор економічних наук, доцент, Інститут агроекології і природокористування НААН.

Опоненти:

        Новаковська Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет.

        Дорош Ольга Степанівна, доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/02/doktor-filosofii-lyutiy2020.pdf