тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

У монографії досліджено теоретико-методичні основи еколого-економічних передумов розвитку органічного сільського господарства. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку органічного сільського господарства в Україні. Запропоновано шляхи підвищення еколого-економічної ефективності виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано напрями формування системи еколого-економічних імперативів розвитку органічного сільського господарства, які мають стати орієнтиром для державної влади та місцевого самоврядування під час розроблення програм розвитку органічного землеробства.

Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки сільського господарства, державних службовців, керівників, землекористувачів, а також вчених, викладачів, студентів.

Завантажити

  • Дата
  • Категорії
  • Автор
    О. І. Шкуратов, В. А. Чудовська, А. В. Вдовиченко