тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛІССЯ: монографія / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Ю. Тараріко, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко. – К.: Аграрна наука, 2018. – 208 с.

Провідними науковцями Інституту підготовлено монографію, де висвітлено актуальні проблеми економічно ефективного відтворення агроекологічних функцій радіоактивно забруднених земель, а також запропоновано перспективні напрями формування ресурсо- та енергоощадних моделей сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях, які необхідно повернути в господарське використання у віддалений після аварійний період.

  • Дата
  • Категорії
  • Автор
    В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Ю. Тараріко, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко