тел. +38 (044) 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СУПУТНИКОВИЙ МОНІТОРИНГ: монографія / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. ‑ К.: Аграрна наука, 2019. – 204 с.

Колективом Інституту агроекології і природокористування НААН підготовлено монографію у якій розглянуто науково-методичні засади, зміст та завдання супутникового агроекологічного моніторингу. Проаналізовано діючі системи супутникового знімання у світі, режим та умови дистанційного моніторингу обʼєктів агроландшафтів, систем наземних тестових спостережень, а також використання супутникових даних в агросфері України. Також удосконалено класифікацію деградаційних процесів в агроландшафтах, результати визначення стану посівів, умов вологозабезпечення та просторового розповсюдження кризових посушливих явищ, а також прогнозування впливу змін клімату на продуктивність і валові збори зернових культур за супутникових даних.

  • Дата
  • Категорії
  • Автор
    О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма