Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

САМОЙЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ –051– ЕКОНОМІКА (05 – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ)

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА (ID 5876)
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
САМОЙЛОВА Олександра Олександровича

на тему «Розвиток організаційно-економічного механізму управління твердими побутовими відходами»

на здобуття ступеня доктора філософії

за спеціальністю 051 − Економіка

з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки,

відбудеться 02 липня 2024 р. о 1100 год.

 

Науковий керівник:

ПАЛЯНИЧКО Ніна Іванівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору екологічного менеджменту відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН.

 

СКЛАД РАДИ

 

Голова ради:

ВИСОЧАНСЬКА Марія Ярославівна, доктор економічних наук, старший дослідник, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН.

Рецензент:

МІШЕНІН Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері Інституту агроекології і природокористування НААН.

Опоненти:

КОЛОДІЙЧУК Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ «Інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»;

ДЗЮБИНСЬКА Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету МОН України;

ШИШПАНОВА Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету.

 

Захист відбудеться за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12, та/або за покликанням: https://meet.google.com/csu-cgyi-vxu

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології і природокористування НААН за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12 та/або за покликанням: https://agroeco.org.ua/category/disertatsiji/doktor-filosofii/

Захист транслюватиметься на офіційному Youtube-каналі Інституту агроекології і природокористування НААН: https://www.youtube.com/@AgroecologyNAAN/videos

 

НАКАЗ про створення разової спеціалізованої ради

 

ВИСНОВОК про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи

 

ДИСЕРТАЦІЯ

 

КЕП здобувача, яким підписано дисертацію

 

РЕЦЕНЗІЯ Мішенін Є.В.

 

КЕП рецензента, яким підписано рецензію

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА Колодійчук І.А.

 

КЕП опонента, яким підписано відгук

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА Дзюбинська О.В.

 

КЕП опонента, яким підписано відгук

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА Шишпанова Н.О.

 

КЕП опонента, яким підписано відгук

 

РІШЕННЯ разової ради про присудження ступеня доктора філософії

 

Відео захисту дисертаційної роботи

 

Відео захисту дисертаційної роботи з накладеною електронною печаткою