Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Department of training of scientific personnel and methodical information support

[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]

 Завідувач Відділу підготовки наукових кадрів та методично-інформаційного забезпечення

Зацарінна Юлія Олександрівна

кандидат біологічних наук

тел. (044) 522-67-55

Аспірантуру Інституту агроекології і природокористування НААН відкрито у 1994,
докторантуру – у 1995 році.
В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, яка відкрита у 1994 році і докторантуру, яка працює з 1995 року.
Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру здійснюється за спеціальностями:

– 03.00.16 – екологія (біологічні, сільськогосподарські науки);
– 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (економічні науки).

Через докторантуру підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні, сільськогосподарські науки).
У 2016 році для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти отримано відповідну ліцензію, якою надано право на підготовку докторів філософії та докторів наук за наступними спеціальностями:

– 051-Економіка (05 Соціальні та поведінкові науки);

– 101-Екологія (10 Природничі науки);

– 201-Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство).

На сьогодні в докторантурі та аспірантурі Інституту агроекології і природокористування НААН навчаються: 4 докторанти та 52 аспіранти (з них 32 – з відривом від виробництва; 20 – без відриву від виробництва; прикріплено 25 здобувачів наукового ступеня кандидата наук та 23 здобувача наукового ступеня доктора наук.
Наукове керівництво аспірантами та докторантами здійснюють 12 кандидатів наук та 20 докторів наук, з яких: 3 академіка, 5 член-кореспондентів та 10 професорів.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]