Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Laboratory of Aerospace Sensing Agrosphere

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ

Ільєнко Тетяна Володимирівна

к. с.-г.н

тел. (044) 526-92-20,

e-mail: agrokosmos@gmail.com

Напрями досліджень: Проведення фундаментальних дослідженьта прикладних розробоку галузі дистанційного зондування сільськогосподарських об’єктів, а також у суміжних галузях знань. Розробка сучасної методології дистанційних досліджень, математичного та методичного інструментарію відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій. Проведення пошукових і прикладних досліджень та розробок орієнтованих на сучасну методологію і технологію збирання, обробки, зберігання, узагальнення та розповсюдження аерокосмічної інформації про процеси та явища, що відбуваються в агросфері. Дослідження методів тематичної обробки даних ДЗЗ з космосу. Адаптація і впровадження у практику дистанційного моніторингу агроресурсів світового і європейського досвіду, рекомендацій і стандартів в галузі вирішення тематичних задач засобами дистанційного зондування.