Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Laboratory of monitoring agro biological resources

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇКоцовська Катерина Василівна,

к.б.н.

тел.: , е-mail:

 

Напрями досліджень: З метою оцінки впливу галузі тваринництва на екосистеми розроблено методи діагностики стану довкілля. Визначено біоіндикатори забруднення ґрунту, води, повітря відходами діяльності тваринницьких господарств.

Для зниження навантаження діяльності птахівничих підприємств на екосистеми розроблено та запатентовано комплексну технологію утилізації твердих і рідких відходів з отриманням екологічно безпечних органічних, органо-мінеральних гранульованих добрив.

Основні запатентовані наукові розробки:

1. Мінералов О.І., Тертична О.В.. Кейван О.П., Кейван М.П., Масберг І.В., Пінчук В.О. Спосіб отримання органічного добрива. Патент України на корисну модель 86095. Кл. C05F 3/00, C05F 15/00, C05G 1/00. ? 10.12.2013. ? Бюл. № 23.

2. Україна Патент № 91990; А01С 1/00 (2014.01); Заявка № u201401576 від 17.02.2014, Жукорський О. М., Моклячук Л. І., Никифорук О. В., опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. “Спосіб біотестування ґрунту, ґрунтових, поверхневих та стічних вод”.

3. Україна Патент № 92043; G01N31/16 (2006.01); Заявка № u201402194 від 04.03.2014, Жукорський О. М., Моклячук Л. І., Никифорук О. В., опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. “Спосіб екологічного моніторингу екосистем в зимовий період”.