Наша адреса

03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12

тел./факс.

+380 (44) 526-23-38

Наш Email

agroecologynaan@gmail.com

Laboratory of Ecology of Microorganisms

bunas

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ

Бунас Альона Анатоліївна,

к.б.н. 

Тел.( 044)526-21-21, e-mail: eko_911@ukr.net

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • розробка системи оцінки стану ґрунтів за біодіагностичними показниками, яка включає доклітинний, популяційний, ценотичний рівні організації біологічної системи;
  • розробка наукових засад оцінки агротехнологій за біодіагностичними показниками ґрунту;
  • розробка способів оцінки екологічного стану ґрунту агроекосистем за показниками біологічної активності різних технологій вирощування сільськогосподарських культур;
  • розробка науково-обгрунтованої системи вирощування сільськогосподарських культур;
  • розроблення комплексу практичних заходів з питань реабілітації ґрунтів агроекосистем, що деградують внаслідок некоректного землекористування;
  • за результатами науково-дослідної роботи формування до друку рекомендацій, методичних вказівок, наукових статей, довідників, книжкового видання;
  • проведення вимірювань в галузі акредитації для організацій різних форм власності на договірній основі із можливістю безпосереднього відбору проб продукції на підприємстві замовника.

  Лабораторія має багатий досвід у сфері розробки та впровадження біопрепаратів, поєднаний з новітньою виробничою базою, що надає можливість пропонувати сучасному сільськогосподарському виробнику інноваційні біопрепарати.

DSC 7370 mail.rizoaktiv

В мікробіологічній лабораторії здійснюється не тільки культивування відомих штамів мікроорганізмів, а й постійно проводиться виділення та селекція нових мікроорганізмів, дослідження їх властивостей, що в подальшому можуть стати основою для створення нових біопрепаратів. У лабораторії екології мікроорганізмів зібрано найбільшу в Україні колекцією цінних в агрономічному аспекті мікроорганізмів. Кожен із них може стати основою того чи іншого біопродукту.

НАУКОВА ТЕМАТИКА:

 • Програма наукових досліджень 03 «Агроекологія»
 • Завдання (№ ДР 0116U000744) 06.00.02.04. П. «Розробити науково-методичні основи оптимізації мікробних угруповань ґрунтів в агроекосистемах»

ПУБЛІКАЦІЇ:

 • Патент на корисну модель №56229 «Речовина для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур», 2011 р.
 • Патент на корисну модель №79741 «Речовина для передпосівної обробки насіння бобових культур», 2013 р.

pic 5 pic 6

 • Патент на корисну модель №92030 «Спосіб прискорення розкладання пожнивних решток кукурудзи», 2014 р.
 1. Бровко І.С., Чабанюк Я.В., Мазур С.В., Ящук В.У. Біосенсорні властивості ґрунтової мікробіоти за дії пестицидів / Агроекологічний  журнал. – № 3, – 2016 р. – С. 111 – 117.
 2.  Бровко І.С., Чабанюк Я.В., Корецький А.П. Функціонування мікробіоти ґрунту за дії гербіцидів / Агроекологічний  журнал. – № 4, – 2016 р. – С. 122 – 127.
 3. Чабанюк Я.В., Бунас А.А., Бровко І.С., Мазур С.О. Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну / № 3, – 2015р. – С. 113 – 119.
 4. Чабанюк Я.В. Бактерії та біобезпека аграрного виробництва / Я.В. Чабанюк // Екологічна безпека агропромислового виробництва / за наук. ред. О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. – К.: ДІА, 2013. – С. 83–99.
 5. Поліфункціональні біопрепарати для екологобезпечних інтегрованих систем захисту і удобрення рослин / [О.В. Шерстобоєва, Л.І. Вага, Я.В. Чабанюк,
  О.В. Подоліч, В.В. Чайковська] // Наукові основи сталого розвитку агросистем України. Екологічна безпека агропромислового виробництва / за наук. ред. О.І. Фурдичка. – К.: ДІА, 2012. – Т. 1. – С. 256–320.
 6. Чабанюк Я.В. Екологічні аспекти передпосівної обробки насіння біопрепаратами / Я.В. Чабанюк, А.М. Клименко, В.У. Ящук // Збалансоване природокористування. − 2015. − № 2. − С. 136−139.
 7. Чабанюк Я.В. Азотфіксувальна активність бактеріальних ізолятів ризосфери рослин залежно від екотопу виділення / Я.В.Чабанюк, О.М. Дмитрук, А.А. Бунас // Збалансоване природокористування. − 2015. − № 1. − С. 87−88.
 8. Ящук В.У. Вплив препаратів Біополіцид та Екотон на поширення збудників гнилі цибулі ріпчастої під час зберігання / В.У. Ящук, Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 1. – С. 68–71.
 9. Клименко А.М. Вплив передпосівної обробки насіння на фотосинтетичну продуктивність та урожайність гібриду кукурудзи Красилів 327 МВ / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Корми і кормовиробництво. – 2014. – № 78. – С. 57–60.
 10. Клименко А.М. Використання Біополіциду для створення захисно-стимулюючих сумішей / А.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Сільськогосподарська мікробіологія. – Вип. 19. – С. 73–78.
 11. Бунас А.А. Різноманіття бактеріальних ізолятів ризосфери рослин ріпаку / А.А. Бунас, Я.В. Чабанюк, О.В. Лобова // Агроекологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 91–95.
 12. Утримання мікроорганізмів-агентів поліфункціональних комплексів біопрепаратів на поверхні насіння / [Я.В. Чабанюк, А.М. Клименко, Р.І. Дзюба, А.А. Бунас] // Наукові доповіді НУБіП України. – 2013. – № 42. – С. 162–168.
 13. Шерстобоєва О.В. Вплив комплексної інокуляції на ураження різних сортів сої фузаріозом / О.В. Шерстобоєва, Ю.В. Білявський, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 80–84.
 14. Чабанюк Я.В. Молекулярні методи вивчення різноманіття грунтових мікроорганізмів / Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 107–115.

 

pic 4