тел. 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

palapa

ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРОМ

Палапа Надія Василівна

д.с.-г.н.

тел. 526-52-85 e-mail: palapa.60@mail.ru

 

Основні напрями досліджень:

– методологія збалансованого розвитку сільських населених пунктів;

– оцінка екологічного стану агроресурсів сільських територій;

– екобезпека, екостан селітебних територій, демографічна ситуація сіл,

якість сільськогосподарської продукції;

– методика оцінка агроекологічного стану сільських територій.

ПОСЛУГИ:

? комплексне обстеження фермерських господарств, присадибних і садово-городніх ділянок, споруд закритого ґрунту (можливий виїзд на місце та відбір ґрунтових зразків);

? визначення основних показників родючості ґрунту (вміст гумусу, азоту, фосфору, калію та ін.);

? визначення кислотності та засолення ґрунту;

? визначення у воді: показника рН, солей кальцію і магнію, нітратів, хлоридів;

? визначення у  рослинній продукції: нітратів, азоту, фосфору, калію, клейковини, білка;

? надання рекомендацій щодо вирощування, удобрення та догляду за сільськогосподарськими культурами (зернові, кормові, технічні, овочеві), в тому числі за овочами закритого ґрунту (теплиці, парники), підвищення їх продуктивності та якості;

? надання консультативних послуг по удобренню та догляду за квітковими і декоративними рослинами відкритого і закритого ґрунту;

? надання рекомендацій з поліпшення екологічного стану та родючості ґрунту;

? випробування нових видів добрив та стимуляторів росту на кімнатних рослинах;

? дослідження сільських селітебних територій (можливий виїзд на місце), визначення їхекологічного стану (агроекологічний стан ґрунту, якість продукції і питної води);

? розробка заходів і надання рекомендацій щодо зниження антропогенного навантаження населітебні території, поліпшення якості сільськогосподарської продукції, яка вирощується на цих територіях та поліпшення якості питної води;

? проведення семінарів, круглих столів з покращення екологічного стану сільських територій таумов проживання населення

Після проведення аналітичних досліджень видається висновок, де вказуються отримані результати та надаються рекомендації щодо усунення негативних явищ та покращення якісних показників

Адреса: Київ, Метрологічна, 12 кім. 304, 305