тел. 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

 Завідувач лабораторії

КАСПЕРЕВИЧ

Лілія Василівна 

 к.е.н.

тел. 8 (068) 648-44-82

e-mail: lilykasper@gmail.com

 

 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

• Теоретико-методологічні підходи до еколого-економічної оцінки природних ресурсів;

 • Обґрунтування економічних засад формування екобезпечних механізмів природокористування;

 • Методичні підходи до організації сільськогосподарського землекористування з урахуванням природоохоронних вимог.

 ПОСЛУГИ:

• Розробка екологічної політики і планів управління для аграрних підприємств;

 • Екологічна експертиза інвестиційних проектів в агропромисловому виробництві;

 • Економічна оцінка екологічного ефекту в інвестиційних проектах аграрного виробництва;

 • Економічна оцінка впливу агровиробництва на стан природного навколишнього середовища;

 • Розробка та інформаційний супровід екологічних проектів в агропромисловому виробництві;

 • Обґрунтування та оцінка ефективності природоохоронних заходів на підприємствах аграрного сектору;

 • Організація і проведення агроекологічних семінарів, тренінгів, громадських обговорень;

 • Освітньо-просвітницька діяльність в сфері економіки природокористування.

В рамках виконання програми: 40.01/22-02 «Економічні аспекти формування екобезпечного сільськогосподарського землекористування»

на етапі 2011 р. виконано дослідження «Концептуальні засади формування екобезпечного сільськогосподарського землекористування» з метою обґрунтування концептуальних основ формування екобезпечного сільськогосподарського землекористування. Керівник НДР Зав. лабораторією, к.е.н. О.І. Шкуратов. Колектив авторів:

 прововідні наукові співробітники к.т.н. М.І. Волошин, к.е.н. Н.І. Паляничко, к.с.-г.н. А.М. Бобко, наукові співробітники Р.М. Гулінчук, П.М. Душко, О.П. Атаманюк, Є.В. Скороход, М.О. Проценко, А.С. Бордюжа, аспірант В.А. Чудовська.

  на етапі 2012 р. виконано дослідження «Економічний механізм екобезпечного сільськогосподарського землекористування» з метою обґрунтування методичних основ формування економічного механізму екобезпечного сільськогосподарського землекористування. Керівник НДР Зав. лабораторією, к.е.н., с.н.с. О.І. Шкуратов. Колектив авторів:

 провідні наукові співробітники к.т.н. М.І. Волошин, к.е.н. О.І. Дребот, к.е.н. Н.І. Паляничко, к.с.-г.н. А.М. Бобко, с.н.с., к.е.н. М.Х. Шершун, наукові співробітники Р.М. Гулінчук, П.М. Душко, О.П. Атаманюк, Є.В. Скороход, провідн6ий фахівець М.О. Проценко, аспіранти А.С. Бордюжа, В.А. Чудовська, Х.П. Замула.

  на етапі 2013 р. виконано дослідження “Удосконалення методів організації сільськогосподарського землекористування з урахуванням природоохоронних вимог” з метою обґрунтування методичних основ організації екобезпечного сільськогосподарського землекористування з врахуванням урахуванням природоохоронних вимог.Керівник НДР Зав. лабораторією, к.е.н. О.І. Шкуратов. Колектив авторів: Зав. лабораторією,к.е.н., с.н.с. П.П. Мельник, провідний науковий співробітник, к.т.н., с.н.с. М.І. Волошин, провідний науковий співробітник, д.е.н., с.н.с. О.І. Дребот, старший науковий співробітник, д.е.н., доцент М.Х. Шершун, провідний науковий співробітник, к.с.-г.н., с.н.с. А.М. Бобко,старший науковий співробітник, к.с.-г.н., с.н.с. Н.І. Паляничко, старший науковий співробітник, к.е.н. О.В. Бутрим,науковий співробітник Р.М. Гулінчук,науковий співробітник О.Л. Головіна,науковий співробітник П.М. Душко,науковий співробітник О.П. Атаманюк,науковий співробітник Т.В. Гаращенко,аспірант А.С. Бордюжа, аспірант В.А. Чудовська,аспірант Х.П. Замула,аспірант О.І. Гриник,аспірант С.М. Денисенко, аспірант В.В. Кипоренко,аспірант М.А. Цимбалюк.