тел. 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

Завідувач відділу

Боцула Олександр Іванович,

кандидат економічних наук,

контактна інформація

E-mail:  botsulaiap@ukr.net

 Відділ економіки природокористування створено в 2011 році, що було викликано об’єктивною необхідністю посилення економічного акценту в дослідженнях агроекологічного напряму. Завідувачем відділу призначено к.е.н., с.н.с. Шкуратова Олексія Івановича.

Наукова робота відділу спрямована на розроблення та еколого-економічне обґрунтування механізму природокористування в аграрному секторі. Науковий пошук здійснюється за напрямами:

  • організаційно-економічний механізм забезпечення екологічної безпеки в агросфері (к.е.н., с.н.с. Шкуратов О.І.);
  • економічні аспекти формування екобезпечного сільськогосподарського землекористування (к.е.н., с.н.с. Шкуратов О.І.);
  • науково-методичні засади здійснення екологічного менеджменту в АПК (к.е.н., с.н.с. Мельник П.П.);
  • наукові основи збалансованого розвитку сільських територій (д.с.-г.н., с.н.с. Палапа Н.В.);
  • організаційно-економічне та інституціональне забезпечення лісового сектора економіки (д.е.н, с.н.с. Дребот О.І.);
  • еколого-економічні засади реформування системи лісового господарства України (д.е.н., доцент Шершун М.Х.).

У відділі здійснюється також підготовка аспірантів за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

В рамках співробітництва здійснюються спільні наукові дослідження, ведеться підготовка до видання спільних навчально-методичних розробок. Співробітники беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах.

У рамках міжнародних зв’язків відділ розширює двостороннє співробітництво із закордонними науковими і освітніми установами, зокрема Рада з досліджень і експериментів у галузі сільського господарства (м. Рим, Італія), Інститут економіки сільського господарства та продовольства – Державний дослідницький інститут (м. Варшава, Польща). Державний університет з землеустрою (м. Москва, Росія), Білоруська державна сільськогосподарська академія (м. Горки, Білорусія).

Розвиток міжнародних зв’язків і розширення спектру видів діяльності міжнародного співробітництва свідчить про визнання і зростаючому авторитеті відділу економіки природокористування в агросфері на міжнародній науковій арені.