тел. 526-92-21 | e-mail: agroecologynaan@gmail.com

bunas

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ

Бунас Альона Анатоліївна,

к.б.н. 

Тел.( 044)526-21-21, e-mail: eko_911@ukr.net

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері біотехнології;
 • проведення молекулярно-генетичних досліджень рослинної, тваринної та біотехнологічної продукції, ґрунту та інше, що передбачено галуззю акредитації;
 • визначення молекулярно-генетичної структури насіння сільськогосподарських культур та сировини рослинного походження;
 • надання рекомендацій щодо ведення технологічного процесу без шкідливого впливу на навколишнє природнє середовище та погіршення якості сільськогосподарської продукції;
 • значення біологічної ефективності;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення діючих нормативних і регламентуючих документів, стандартів та методів вимірювання;
 • за результатами науково-дослідної роботи формування до друку рекомендацій, методичних вказівок, наукових статей, довідників, книжкового видання;
 • проведення вимірювань в галузі акредитації для організацій різних форм власності на договірній основі з можливістю безпосереднього відбору проб продукції на підприємстві замовника.

 

НАУКОВА ТЕМАТИКА:

 •  Програма наукових досліджень 03 «Агроекологія»
 • Завдання (№ДР 0111U001617) 03.00.06.01.Ф Розробити наукові засади оцінки агротехнологій за біодіагностичними показниками та заходи поліпшення екологічного стану агроценозів.

ПУБЛІКАЦІЇ:

new1

 • Молекулярно-генетичні методи для визначення різноманіття ґрунтових мікроорганізмів: методичні рекомендації // [О.В. Шерстобоєва, Я.В. Чабанюк,
 • А.А. Бунас та ін.]. – К., 2014. – С. 40.
 • Бунас А.А. Різноманіття бактеріальних ізолятів ризосфери рослин ріпаку / А.А. Бунас, Я.В. Чабанюк,
 • О.В. Лобова // Агроекологічний журнал. – 2014. –
 • № 2. – С. 91–95.
 • Бунас А.А. Азотфіксувальна активність бактеріальних ізолятів ризосфери рослин залежно від екотопу ізолювання. / А.А. Бунас, Я.В. Чабанюк, О.М. Дмитрук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2014. – № 3 (60). – С. 55–57.

 

pic 4