Успішність земельної реформи залежить від усвідомлення законних інтересів головних її учасників. Оскільки переважна більшість «порадників» щодо здійснення подальших кроків у земельній реформі позиціонуються із певними інтересами, тому провідний наковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН Олександер Ковалів окреслив деякі загальнонаціональні інтереси як вимоги – в статті «Баланс “земельних” інтересів» – на шпальтах газети Дзеркало тижня […]

Read More

ХIII-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ», присвячена 100-річчю від часу утворення у складі Міністерства земельних справ комітетів – вченого і сільськогосподарської освіти (нині – Національна академія аграрних наук України) та 80-річчю від дня народження академіка НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України, президента Національної […]

Read More

Шановні колеги! Організаційний комітет запрошує Вас взятии участь у VIМіжнародній науково-практичній конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека», яка відбудеться 24-25 травня 2018 року у Житомирському національному агроекологічному університеті. Метою конференції є ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва в Україні . НАПРЯМИ ДИСКУСІЇ     Проблеми і перспективи […]

Read More

22.03.2018 р. співробітники відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття та природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН, зокрема Т.М. Єгорова, зав. лаб-рії, д.c.-г.н., доц.; І.В. Шумигай, с.н.с., к.с-г.н.; Н.М. Мельник, н.с. прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Природа для води», присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів, що відбулася в Інституті водних проблем і меліорацій НААН. Співробітники приймали участь […]

Read More

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок  17-19 травня 2018 року м. Львів КОНФЕРЕНЦІЯ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ЗА СЕКЦІЯМИ:    Розвиток інфраструктури підтрим­ки інноваційної діяльності в Україні: особливості, передумови і перспективи;    Комерціалізація наукових розробок в університеті;    Участь у екосистемі інновацій для випереджувального розвитку […]

Read More